Offertförfrågan

Logex stärker sin ledning med erfaren chef

Peter Norrman är sedan några veckor tillbaka operativ chef på Tempcon Groups dotterbolag Logex med huvudkontor i Umeå. Peter Norrman har en lång karriär inom logistik, Lean och produktion där fokuset på utvecklingsfrågor har gått som en röd tråd genom åren. Logex bedriver idag trafik över hela Norrland med linjer på Stockholm, Skåne och till hösten även Göteborg. Förutom terminalen i Umeå, i anslutning till kontoret, erbjuder bolaget terminaler med distributionstrafik även i Gävle, Sundsvall, Skellefteå och Luleå. Därutöver har man ett kontor i Ljungby där delar av fjärrtrafiken är stationerad.

Vi ser mycket positivt på att Peter Norrman valt att ansluta sig till vårt team och bidra med sina kunskaper till vår verksamhet, säger Mattias Sundgren, vd på Logex. När Peter nu tagit över det operativa ansvaret för åkeri- och terminalverksamheterna kan jag själv bättre fokusera på vårt säljarbete med målsättningen att ytterligare stärka vår position på marknaden.

Peter, hur kom du in på detta med logistik och Lean?
Jag började min karriär på Volvo lastvagnar i början av 1990-talet som materialhanterare med uppgiften att optimera godsflödena. 1995 fick vi en ny chef, Ulf Johansson, som vände upp och ner på det mesta. Jag blev då projektledare för något som kallades Supply 2000 där ledtidsfrågan var en av de viktigare. Vår målsättning var att minska ledtiderna till tio dagar från order till leverans, en minskning med 16 dagar. Detta lyckades vi med genom att skapa leverantörsbyar utanför fabriken. Efter en tid blev jag erbjuden vd-rollen för det logistikcenter vi byggt upp. En utmaning som jag efter lite funderande tackade ja till. Det var en spännande tid där verksamheten utvecklades kraftigt fram till Lehman Brothers-kraschen. Den innebar att vi var tvungna att avveckla verksamheten. Därefter har jag arbetat inom processindustrin hos Lantmännen, med en elbussatsning här i Umeå som operativ chef och som produktionschef för tågunderhåll.

När du fick frågan om att ta över det operativa ansvaret för verksamheten i Logex, vad var det som gjorde att du tackade ja?
När det utkristalliserade sig ett tydligt uppdrag såg jag möjligheter i att applicera ett Lean-tänkande på Logex. Ett sätt att hantera utmaningarna inom transport- och åkeribranschen som inte är så vanligt förekommande. Jag tror alla verksamheter vinner på tydlighet, ordning, struktur och en definierad organisation. När jag påbörjar ett uppdrag som detta brukar jag utgå från mina fem S – sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana. Det är viktigt att vara närvarande i vardagen och arbeta med daglig styrning. För att komma igång med detta har vi börjat med korta, dagliga morgonmöten där alla terminalerna och kontoren är med via Teams eller videokonferens.

Var lägger du fokus under den första tiden?
Kostnadskontroll vad gäller bränsle, fordon och skador men också på att skapa delaktighet bland medarbetarna. Det här med daglig styrning är också prioriterat men inte en självklarhet för alla. Här handlar det bara om att fortsätta nöta dag efter dag, till slut sitter rutinerna på plats. Vi har också prioriterat kundkontakten där vi numera varje vecka har avstämningsmöten med de största kunderna och regelbundet följer upp vår leverans till dem.

Om du spanar in i kristallkulan, var finns Logex om fem år?
Logex har då en marknadsledande position vad gäller flödena av tempererat gods mellan Norrland och övriga Sverige. Vi har daglig uppföljning och styrning på de nyckeltal vi prioriterar och en engagerad personalgrupp som är delaktig i företagets utveckling. Vi har också i ännu större omfattning kladdat ihop oss med våra kunder och erbjuder ett mer utvecklat tjänsteutbud vid sidan av transporterna som plock och pack.

Avslutningsvis, Tempcon Groups pay off, Forward as one, vad betyder den för dig?
Att vi alla går framåt tillsammans. Både vad gäller Logex som enskilt bolag men också vad gäller dotterbolagen inom Tempcon. Vi levererar samma kvalité, vi har ett gemensamt, professionellt och trovärdigt bemötande mot kund där jaget och laget är lika viktiga.