Offertförfrågan

Att tänka på under vintern – annars kan det blir dyrt

Vinter, kan vara så vackert men också ställa till det för oss, inte minst när vi är ute och kör. Borsta av taket, ta bort snön från registreringsskyltar och lysen och använd inte dimljus och halvljus samtidigt. Annars kan det bli dyrt. För oss som bor i södra delarna av landet har vintern med snö, is och kyla varit minst sagt fram och tillbaka i år. Vissa dagar har det varit fullt snökaos och några dagar senare börjar man få vårkänslor. Annat är det längre norrut i vårt avlånga land där snön parkerat för flera månader framåt. Oavsett vilket är det viktigt att anpassa både hastighet, avstånd till framförvarande bil och skötsel av sitt fordon till rådande väderförhållanden.

Latmasken inom oss och Alfons Åberg-syndromet Jag ska bara… är många gånger orsak till att vi riskerar både våra egna liv och fordon men också våra medtrafikanters. Snö och is på taken som lätt glider ner framför framrutan eller släpper och åker in i bakomvarande fordon, snö, is och imma på rutorna som försämrar sikten och en oläslig nummerskylt är alla saker som kan leda till dryga böter om du slarvar. Viktigt att tänka på är också att dagens moderna ledbelysningar inte alstrar någon värme som förr och därmed inte heller håller lyktorna rena från snörök och is. Det får man göra själv.

Här kommer en lista på de åtta vanligaste synderna som vi trafikanter gör i vintertrafiken och vad det kan kosta dig som chaufför om du slarvar.

För mycket snö och is på taket
Det är inte med automatik straffbart att ha snö och is på taket under färd. Men om snö eller is utgör en fara för andra trafikanter, eller dig själv, kan du bli straffad för vårdslöshet i trafik. Till exempel om stora isklumpar lossnar, skadar andra eller skymmer sikten för bakomvarande bilar. En annan fara är blötsnö på taket som kan lossna i ett sjok och glida ner på framrutan och därmed skymma sikten.
Bötesbelopp: Dagsböter som varierar i relation till hur mycket du tjänar eller har i lön. Alltså allt från några hundralappar till tiotusentals kronor. Du kan även bli av med körkortet beroende på hur grov vårdslöshet i trafik du gjort dig skyldig till.

För mycket snö och is på lyktorna
Lyktorna ska vara fria från snö och is. På moderna bilar med led-belysning värms inte lyktorna på samma sätt som förr då snön tinade bort av värmen från lamporna. I dag krävs ofta att du själv regelbundet rengör lyktorna från snö och is.
Bötesbelopp: Dagsböter som varierar i relation till hur mycket du tjänar eller har i lön. Alltså allt från några hundralappar till tiotusentals kronor. Du kan även bli av med körkortet beroende på hur grov vårdslöshet i trafik du gjort dig skyldig till.

Snö och is som skymmer registreringsskyltarna
Nummerplåten ska vara väl synlig under färd. Det innebär att du inte får ha snö, is eller smuts som skymmer siffror och bokstäver. I ett snöoväder kan skyltarna bli osynliga på bara några timmar. Du behöver aktivt kolla till dem då och då.
Bötesbelopp: 1 500 kronor.

Dimljus samtidigt som halvljus
Dimljus kan vara ett bra komplement i kraftig nederbörd eller snörök, men du får bara ha på dimljus istället för halvljus – aldrig tillsammans med halvljus. Det här är något som många missar och inte tänker på.
Bötesbelopp: 500 kronor.

Köra för tätt intill framförvarande fordon
Tresekundersregeln är en perfekt regel att följa. I alla fall om du vill köra säkert eller undvika böter. Med tre sekunders avstånd hinner du oftast stanna ifall bilen framför dig behöver bromsa hårt eller stanna. Kör du tätare än en sekund bakom framförvarande fordon kan du straffas med böter, och ligger du ytterligare en halv sekund närmare kan du bli av med körkortet.
Bötesbelopp: En sekund bakom, 2 000 kronor. En halv sekund bakom, 2 000 kronor och indraget körkort.

Tomgångskörning
När temperaturen kryper nedåt och det är isigt och kallt ute kan det vara frestande att hålla motorn i gång för att hålla värmen uppe. Men detta är inte alltid tillåtet med en fossildriven bil, beroende på var i landet du befinner dig. Lokala regler gäller, oftast med tillåten tomgångskörning på max en minut. Polisen har rätt att bötfälla dig som överträder dessa bestämmelser.
Bötesbelopp: Från några hundra kronor och uppåt beroende på vad de lokala reglerna säger.

Skador på däck och ej tillåtet mönsterdjup
Mönsterdjupet måste vara minst tre millimeter på vinterdäck. Likaså ska däcken vara i gott skick och inte vara skadade. Vidare ska det för dig som använder dubbdäck skilja högst 25 procent i antal dubb mellan det däck på din bil som har flesta antal dubbar i jämförelse med det som har minst.
Bötesbelopp: Skada på däcket, 3 000 kronor. För litet mönsterdjup, 1 200 kronor. Mer än 25 procents skillnad i antal dubb mellan det däck som har flest i jämförelse med det som har minst, 1 000 kronor.

För mycket is och snö på backspeglar och rutor
Precis som vid snö och is på tak och lyktor får du inte heller ha för mycket is och snö på rutor och backspeglar som skymmer sikten. Då kan du straffas för vårdslöshet i trafik.
Bötesbelopp: Dagsböter som varierar i relation till hur mycket du tjänar eller har i lön. Alltså allt från några hundralappar till tiotusentals kronor. Du kan även bli av med körkortet beroende på hur grov vårdslöshet i trafik du gjort dig skyldig till.