Offertförfrågan

Våra bolag i Tempcon

Tempconkoncernen utgörs av en grupp innovativa och entreprenörsdrivna företag som är specialister på temperaturkontrollerad logistik och obrutna kylkedjor. Oavsett vilket Tempconbolag som är din kontakt har du tillgång till hela koncernens samlade kapacitet för dina behov.

Tommy Nordbergh Åkeri AB

Tommy Nordbergh åkeri var det första åkeriet in i Tempcon Group i augusti 2016.
Bolaget utför olika typer av logistikuppdrag med kärnan i sin verksamhet fokuserad på tempererade livsmedelstransporter.
Genom engagerade medarbetare och långsiktiga relationer erbjuds tjänster och helhetslösningar inom logistik med minsta möjliga klimatpåverkan.
Bolagets huvudkontor finns i Hjärnarp. Därutöver finns man i Hjo, Mjölby och Mariestad.

Kontaktperson Jonas Råstedt
Telefon +46 (0)431-44 90 40
E-post jr@tnordbergh.se

Läs mer

Tempcon Linköping AB

Tempcon Linköping var det andra bolaget in i Tempcon Group i mars 2018. Då under namnet PG Lots.
Bolaget erbjuder tjänster inom bemanning, distributions- och fjärrtrafik, logistik och terminal samt verkstad.
Kundrelationerna präglas av långsiktighet och nära samarbeten.
Bolaget är etablerat i Linköping med sin terminal strategiskt placerad nära E4.

Kontaktperson Ann-Sofie Törnqvist
Telefon +46 (0)13-14 64 00
E-post ann-sofie.tornqvist@tempconlinkoping.se

Läs mer

Klimat-Transport & Logistik AB

Klimat-Transport kom in i Tempcon Group i maj 2018.
Bolaget är specialister på obrutna kylkedjor och är verksamt inom lager-, terminal- och logistiklösningar.
En tät kontakt med kunderna och hög digitalisering ger snabb återkoppling och trovärdighet.
Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg och ytterligare en terminal i Tumba, strax söder om Stockholm.

Kontaktperson  Mats Söderström
Telefon  +46 (0)42 –15 33 15
E-post  mats.soderstrom@klimattransport.se

Läs mer

Claessons Transport AB

Claessons Transport blev också en del av Tempcon Group i maj 2018.
Bolaget erbjuder kunderna logistiktjänster inom kyla och värme.
Via egen terminal erbjuds distribution, fjärrtransporter, bud och lagerhållning.
Bolaget är etablerat i Ljungby med närhet till E4.

Kontaktperson  Rickard Granqvist
Telefon  +46 (0)372 – 832 18
E-post  bokning@claessonstransportab.se

Läs mer

PL Fraktservice AB

September 2018 blev PL Fraktservice en del av Tempcon Group.
Bolaget är ett transportföretag som i huvudsak erbjuder kyl-, frys- och värmetransporter. Man kan också erbjuda lager och terminal.
Ett nära samarbete med kunden, där service och kvalitet står i fokus, är alltid det viktigaste.
Bolaget har sin hemvist i Uddevalla.

Kontaktperson  Peter Lengrell
Telefon  +46 (0)522-66 56 00
E-post  peter@plfrakt.se

Läs mer

Syd Frys AB

Syd frys blev en del av Tempcon Group i januari 2019.
Bolaget har idag tre moderna och strategiskt belägna anläggningar för lagring, förädling och vidaretransport av kylda och frysta livsmedel.
Med fullständig kvalitetssäkring och kontroll på hela logistikkedjan kan Syd Frys erbjuda kunderna behovsanpassade tjänster och lösningar.
Syd Frys har sitt huvudkontor i Hyllinge. Därutöver finns anläggningar i Mörarp och Kyrkheddinge.

Kontaktperson Fia Andersson
Telefon
  +46 (0)42-38 86 60
E-post  sydfrys@sydfrys.se

Läs mer

Mörarps Frystransporter AB

Mörarps Frystransporter blev tillsammans med Syd Frys en del av Tempcon Group i januari 2019.
Bolaget utför alla typer av logistikuppdrag med huvudfokus på kyl- och frystransporter.
Bolaget är beläget i Mörarp.

Kontaktperson Fia Andersson
Telefon
  +46 (0)42-718 80
E-post  mf@sydfrys.se

Logex AB

Logex blev en del av Tempcon Group i februari 2019.
Bolaget erbjuder logistiktjänster med fokus på livsmedelstransporter till kunder över hela Norrland med anslutande linjetrafik till Stockholm, Göteborg och Skåne.
Erbjudandet omfattar även paketlösningar för lager, logistik och distribution utifrån kundernas specifika behov och önskemål.
Huvudkontoret ligger i anslutning till bolagets terminal i Umeå. Därutöver förfogar man över terminaler i Gävle, Sundsvall, Skellefteå och Luleå.

Kontaktperson Mattias Sundgren
Telefon
  +46 (0)90-10 00 66
E-post  info@logex.se

Läs mer

Tempcon Stockholm AB

Tempcon Stockholm bildades i maj 2019 samtidigt som man blev en del av Tempcon Group.
Bolaget erbjuder temperaturkontrollerad logistik med både distributions- och fjärrtrafik.
Verksamheten täcker hela Storstockholmsområdet ner till Nyköping och västerut till Västerås samt Borlänge.
Bolaget har sitt huvudkontor i Tumba varifrån trafiken utgår.

Kontaktperson  Cherie Svensson
Telefon  +46 (0)10-2078870
E-post  cherie.svensson@tempcon.se

Läs mer

B Andersson & Co åkeri AB

B Andersson & Co åkeri blev Tempcon Groups tionde dotterbolag i februari 2020.
Bolaget har levererat produkter från Fiskhamnen i Göteborg sedan 1914 och kan idag erbjuda transporter av alla typer av främst kylda och frysta varor samt lager och terminal.
Förutom distributionstrafik och fjärrtrafik till flera orter inom Sverige erbjuder bolaget regelbundna avgångar till Norge, Danmark, Finland och de Baltiska länderna.
Huvudkontoret ligger i Fiskhamnen i Göteborg och man har ytterligare en terminal i Göteborgsområdet.

Kontaktperson Bo Andersson
Telefon +46 (0)31-42 00 75
E-post bo@bandersson-akeri.se

Läs mer

Fiskhamnens åkeri AB

Fiskhamnens åkeri blev en del av Tempcon Group i juni 2020.
Bolagets verksamhet är i första hand inriktad mot tempererat gods. Främst med fokus på allt vad havet har att erbjuda.
Förutom distributionstrafik med utgångspunkt från båda sina terminaler trafikeras de flesta orter i Skåne, norra Götaland och Mälardalen.
Huvudkontoret ligger i Fiskhamnen i Göteborg och man har ytterligare en terminal i Jordbro, söder om Stockholm.

Kontaktperson Jimmy Hellberg
Telefon +46 (0)31-704 14 64
E-post jimmy@fiskhamnens-akeri.se

Läs mer

Berneco Transport AB

I juli 2020 blev Berneco Transport en del av Tempcon Group.
Verksamheten är specialiserad på tempererade transporter av framförallt frukt och grönt från BeNeLux-länderna.
Bolaget verkar som speditör.
Huvudkontoret ligger i Ängelholm.

Kontaktperson Jesper Rosén
Telefon +46 (0)431-44 95 50
E-post info@berneco.net

Läs mer