Offertförfrågan

Våra bolag i Tempcon

Tempconkoncernen utgörs av en grupp innovativa och entreprenörsdrivna företag som är specialister på temperaturkontrollerad logistik och obrutna kylkedjor. Oavsett vilket Tempconbolag som är din kontakt har du tillgång till hela koncernens samlade kapacitet för dina behov.

Tommy Nordbergh Åkeri AB

Tommy Nordbergh åkeri var det första åkeriet in i Tempcon Group i augusti 2016.
Bolaget utför olika typer av logistikuppdrag med kärnan i sin verksamhet fokuserad på tempererade livsmedelstransporter.
Genom engagerade medarbetare och långsiktiga relationer erbjuds tjänster och helhetslösningar inom logistik med minsta möjliga klimatpåverkan.
Bolagets huvudkontor finns i Hjärnarp. Därutöver finns man i Hjo, Mjölby och Mariestad samt i Ljungby där man driver verksamheten som tidigare ingick i Tempcon Ljungby.

Kontaktperson Jonas Råstedt
Telefon +46 (0)431-44 90 40
E-post jr@tnordbergh.se

Läs mer

Klimat-Transport & Logistik AB

Klimat-Transport kom in i Tempcon Group i maj 2018.
Bolaget är specialister på obrutna kylkedjor och är verksamt inom lager-, terminal- och logistiklösningar såväl nationellt som internationellt.
En tät kontakt med kunderna och hög digitalisering ger snabb återkoppling och trovärdighet.
Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg.

Kontaktperson  Peter Möller
Telefon  +46 (0)42 –15 33 00
E-post  peter.moller@klimattransport.se

Läs mer

PL Fraktservice AB

September 2018 blev PL Fraktservice en del av Tempcon Group.
Bolaget är ett transportföretag som i huvudsak erbjuder kyl-, frys- och värmetransporter. Man kan också erbjuda lager och terminal för kylda, frysta och värmekänsliga produkter.
Ett nära samarbete med kunden, där service och kvalitet står i fokus, är alltid det viktigaste.
Bolaget har sin hemvist i Uddevalla.

Kontaktperson  Peter Friberg
Telefon  +46 (0)522-66 56 00
E-post  friberg@plfrakt.se

Läs mer

Syd Frys AB

Syd Frys blev en del av Tempcon Group i januari 2019.
Bolaget har idag tre moderna och strategiskt belägna anläggningar för lagring, förädling och vidaretransport av kylda och frysta livsmedel.
Med fullständig kvalitetssäkring och kontroll på hela logistikkedjan kan Syd Frys erbjuda kunderna behovsanpassade tjänster och lösningar.
Syd Frys har sitt huvudkontor i Hyllinge. Därutöver finns anläggningar i Mörarp och Kyrkheddinge.

Kontaktperson  Peter Möller
Telefon  +46 (0)42 –15 33 00
E-post  sydfrys@sydfrys.se

Läs mer

Logex AB

Logex blev en del av Tempcon Group i februari 2019.
Bolaget erbjuder logistiktjänster med fokus på livsmedelstransporter till kunder över hela Norrland med anslutande linjetrafik till Stockholm, Göteborg och Skåne.
Erbjudandet omfattar även paketlösningar för lager, logistik och distribution utifrån kundernas specifika behov och önskemål.
Huvudkontoret ligger i anslutning till bolagets terminal i Umeå. Därutöver förfogar man över terminaler i Gävle, Sundsvall, Skellefteå och Luleå.

Kontaktperson Fredrik Persson 
Telefon
  +46 (0)920-50 23 20
E-post  info@logex.se

Läs mer

Abbekås Transport & Logistik AB

Januari 2021 blir Abbekås åkeri samt Abbekås Lager och Logistik helägda dotterbolag till Tempcon Group. I november 2023 byter bolagen namn till Abbekås Transport & Logistik.
Ett väl utvecklat linjenät till Göteborg, Stockholm, Västerås och Östergötland med avgångar sju dagar i veckan kompletteras med trafik på Örebro, övriga Mälardalen, Halland och Småland.
Därutöver erbjuder bolaget distributionstrafik i Skåne samt flexibla lager- och logistiklösningar för alla typer av gods.
Huvudkontor och terminal ligger i Staffanstorp.

Kontaktperson Håkan Landgren
Telefon +46 (0)709-25 89 99
E-post hakan.landgren@abbekastransport.se

Läs mer

Widriksson Logistik AB

Widriksson Logistik blev en del av Tempcon Group i juli 2021.
Bolaget erbjuder hållbara, kundanpassade och kvalitativa logistiklösningar för last mile-distribution i större städer. Man bidrar till sina kunders framgång genom ett nära samarbete och en hög servicenivå i hela leveranskedjan. Widrikssons har tydligt uppsatta miljömål och ska vara klimatpositiva 2030.
Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm men viss trafik utgår även från Göteborg.

Kontaktperson Christel Grip
Telefon +46 (0)8-588 929 00
E-post christel.grip@widrik.se

Läs mer

Erling Andersson Åkeri AB

Erling Andersson Åkeri blev en del av Tempcon Group i oktober 2021.
Det välrenommerade åkeriet har ett väl utvecklat linjenät som sträcker sig över stora delar av Sverige med huvudfokus på de mellersta och södra delarna. I Skara, där huvudkontoret ligger, förfogar man också över en större kyl- och frysanläggning samt egen verkstad. Förutom Skara har man verksamheter etablerade i Örebro, Jönköping och Linköping. I Linköping driver man också den verksamhet som tidigare ingick i Tempcon Linköping med bland annat fjärr-, distributions- och terminalverksamhet. Man har också verksamhet i Göteborg.

Kontaktperson Stefan Ohlmander
Telefon +46 (0)511-134 60
E-post info@eaakeri.se

Läs mer

Tempcon Norrland AB

Tempcon Norrland bildades 1 april 2022 efter en inkråmsöverlåtelse från Lincargo som den 1 december 2021 blev  Tempcon Groups femtonde helägda dotterbolag.
Lincargo har under åren utvecklat ett finmaskigt distributionsnät som täcker Norrland från Härnösand till Treriksröset där även de mindre byarna nås flera gånger i veckan. Något som kommer fortgår i Tempcon Norrland.  Därutöver ligger man långt framme vad gäller samlastning för att minska sitt klimatavtryck och stärka ekonomin. Förutom huvudkontoret, som ligger i Umeå, har man verksamhet och terminaler i Örnsköldsvik, Lycksele, Skellefteå, Luleå och Kiruna.

Kontaktperson Fredrik Persson
Telefon +46 (0)920-50 23 20
E-post info@tempconnorrland.se

Läs mer

Foodcargo Nord AB

Foodcargo Nord blev en del av Tempcon den 1 juli 2022.
Bolaget har sitt säte i Umeå och är specialiserade på tempererade transporter i Norrland. Foodcargo Nord har sedan tidigare varit underleverantör till Tempcon Norrland och innan dess Lincargo.

Kontaktperson Niclas Conradzon
Telefon +46 (0)705-75 66 22
E-post transport@foodcargo.se

Shyping AB

Widriksson Logistiks tidigare affärsområde ombildades 1 januari 2024 till ett eget bolag.

Shypings fokus är att digitalisera logistikflöden och göra logistiken enklare och mer effektiv genom en kombination av logistikexpertis och mjukvaruutveckling. TMS-plattformen är kärnan i verksamheten och bolaget kommer kontinuerligt utveckla nya funktioner för effektivisering av logistikprocesser.

Kontaktperson Marcel Nemer
Telefon +46 (0)8-588 929 90
E-post info@shyping.com

Läs mer

Cold Star Logistics AB

Cold Star Logistics blev en del av Tempcon den 23 maj 2024.

Bolaget, som grundades 2021, har snabbt etablerat sig som en pålitlig partner inom transportsektorn med över 30 kontrakterade fordon och ett team på 5 erfarna medarbetare. Företaget, som har sitt säte i Västerås, erbjuder rikstäckande tjänster inom transport och logistik i samarbete med partners.

Kontaktperson Mikael Larsson
Telefon +46 (0)735-32 17 78
E-post mikael@coldstarlogistics.se

Läs mer