Offertförfrågan

Forward as one

Tempcon Group är en koncern specialiserad på temperaturkontrollerad logistik. Koncernen utgörs av en grupp entreprenörsdrivna bolag som alla delar en gemensam vision; att skapa värde för kunden genom säkra, klimatneutrala logistiklösningar för en hållbar framtid.

Tillsammans skapar vi ett unikt kunderbjudande och stärker vår förmåga att skapa ökat värde för våra kunder.

Koncernen bildades 2016 och består idag av de helägda dotterbolagen Tommy Nordbergh Åkeri, PG Lots, Klimat-transport & Logistik, Claessons Transport, PL Fraktservice, Sydfrys, Mörarps Frystransporter, Logex, Tempcon Stockholm, B Andersson & Co Åkeri, Fiskhamnens åkeri samt Berneco Transport AB. Gemensamt för dotterbolagen är också att samtliga har starka varumärken och ledande positioner i sina respektive geografiska marknader och segment. Tempcon Group ägs av dotterbolagens grundare och företagsledningar tillsammans med investeringsfonden Accent Equity, som är majoritetsägare.

Genom att samlas under ett gemensamt ägande utökas dotterbolagens geografiska täckning och tjänsteutbud, samtidigt som den lokala närvaron, det egna varumärket och befintliga relationer till kunder och medarbetare bibehålls och utvecklas.

Vision

Tempcons övergripande ambition är att bli det ledande företaget inom temperaturkontrollerad logistik i Norden genom att:

● erbjuda ett kreativt partnerskap inom temperaturkontrollerad livsmedelslogistik som överträffar kundernas förväntningar på hållbara och värdeskapande logistiklösningar.

●  möta kundernas totala behov genom att erbjuda det mest kompletta tjänsteutbudet inom tempererad logistik med strategiskt placerade kyl- och fryslager samt terminaler.

●  i partnerskap med kunder utveckla digitaliserade tjänster och teknisk innovation.

Mission

Tempcon Group är specialister på temperaturkontrollerad logistik och erbjuder kreativa och kundanpassade lösningar som överträffar förväntningarna på värdeskapande partnerskap.

Värderingar

Engagemang

Vi ska söka lösningar och handla efter sunda värderingar. I varje situation som kan uppstå ska vi visa vårt engagemang och ta eventuella konsekvenser av våra brister. Vi vet att allt går att förbättra och utveckla vidare när vi arbetar tillsammans. Vi engagerar varandra därför i beslut och gör vårt yttersta för att hitta lösningar som innebär en kontinuerlig förbättring.

Trovärdighet

Vi ska ha ett korrekt och professionellt uppförande i alla situationer, samt bra och tillförlitliga system med bra rutiner så att våra kunder till varje pris kan lita på att vi håller det vi lovat. Vi ska se till att ha en kompetent, välutbildad och engagerad personal. Detta gör vi genom
att kontinuerligt utveckla personalen. I koncernen vet vi att vår framgång är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra kunniga medarbetare.

Tillsammans

Vår företagskultur ska bygga på samarbete, där vi knyter ihop våra respektive företags och medarbetares olika kunskaper, erfarenheter och arbetsuppgifter till en stark enhet. Vi ska alltid sträva efter att samarbeta internt och med kunderna för att tillsammans växa och verka för en öppenhet gällande förväntningarna på varandra.

 

Position

Tempcon Group är störst i Sverige inom tempererade transporter med en marknadsandel på cirka 20%. Koncernen är idag rikstäckande genom egen stark närvaro och strategiska samarbeten.

 

Tempcons historia

Första byggstenen läggs

I augusti 2016 förvärvas Tommy Nordbergh Åkeri i Hjärnarp som blir helägt dotterbolag. I samband med förvärvet blir Stefan Nordbergh, Jonas Råstedt och tidigare styrelseledamöter delägare i Tempcon-koncernens moderbolag.

Utökar den geografiska närvaron med nytt förvärv

I mars 2018 förvärvas PG Lots i Linköping. Genom förvärvet får Tempcon starkt fäste i Östergötland samt adderar chaufförsbemanning till verksamheten. Därigenom utökas koncernens geografiska närvaro och serviceerbjudandet utvecklas. Förvärvet innebär också kyl- och frysterminaler på en strategiskt viktig plats. Genom transaktionen blir PG Lots helägt dotterbolag samtidigt som de tidigare ägarna, Patrik Appelskog och Göran Olofsson blir delägare i Tempcon.

Förvärv stärker kunderbjudandet ytterligare

I maj 2018 förvärvas Klimat-transport & Logistik i Helsingborg och blir ett helägt dotterbolag inom koncernen. Genom förvärvet kompletteras Tempcons kunderbjudande med kyl- och fryslagringstjänster. Mats och Marcus Söderström, sönerna till bolagets grundare Lennart Söderström, blir i samband med transaktionen delägare i Tempcon-koncernens moderbolag.

Claesson Transport i Ljungby blir en del av Tempcon

I maj 2018 blir Claessons Transport i Ljungby ett helägt dotterbolag genom förvärv. Utöver att förstärka närvaron i Småland adderas också terminalverksamhet i ett strategiskt läge. I samband med affären blir familjen Claesson delägare i koncernens moderbolag.