Offertförfrågan

Vi levererar kundvärde

Tempcon Group är specialister inom tempererade transporter och logistik. Vår vision är att skapa värde för våra kunder genom säkra, klimatneutrala logistiklösningar för en hållbar framtid i hela kedjan från producent till konsument.

Vi på Tempcon vet att en tillförlitlig och effektiv logistik är en förutsättning för att våra kunder ska få en hållbar affär och utveckling. Som ledande specialister på temperaturkontrollerad logistik löser vi det du behöver inom logistik och erbjuder kreativa, kundanpassade helhetslösningar med målet att överträffa förväntningarna på värdeskapande partnerskap.

Låt oss tillsammans göra skillnad. Oavsett vilket bolag som är din närmaste kontakt har du alltid tillgång till hela koncernens samlade resurser. Vi erbjuder ett helhetsåtagande för era logistikbehov samtidigt som vi kan hjälpa din verksamhet med någon av alla våra övriga tjänster nedan.

TEMPERERADE TRANSPORTER

Att överlåta transporten av högvärdigt och temperaturkänsligt gods till en extern part är inte utan risk. För våra kunder utgör kött, mejeriprodukter, läkemedel, frukt och grönt etc. värdefulla tillgångar. Därför behandlar vi varje transportlösning som om det vore en fråga om värdetransport. Vi är specialister på temperaturkontrollerad logistik med lång erfarenhet och en ledande kunskap inom området. Genom att lämna dina kyl-, frys- och värmetransporter i våra händer får du en trygg och flexibel partner som överträffar dina högt ställda krav på kvalitet och säkerhet.

Kundanpassade lösningar

Vi på Tempcon Group agerar i partnerskap med våra kunder. Det innebär att vi alltid utgår ifrån dina önskemål, behov och krav för att sedan tillsammans hitta lösningar som förbättrar, förenklar och optimerar transporterna. Vi vet nämligen att vår kunskap och kreativa lösningar över tid också bidrar till kundernas framgång och tillväxt.

Heltäckande distributionsnät

Inom Tempcon Group samverkar vi lokalt i ett nationellt och väl utbyggt distributionsnät för obrutna kylkedjor, med funktioner som säkerställer att ditt gods alltid transporteras i rätt temperatur hela vägen från dig till dina kunder. Vi kan även erbjuda internationella transporter med samma höga kvalitet och funktionalitet.

Vi håller ditt löfte

Säkerhet och trygghet är a och o. Att hantera varor i en obruten kylkedja över korta och långa avstånd är den svåraste typen av logistik. Hela vår vardag handlar om att hantera temperaturkänsliga livsmedel och varor med högsta möjliga kvalitet. Att vi vigt våra liv åt denna nisch är det som gör oss till specialister. Vårt omfattande ledningssystem är en trygghet för dig som kund och står som garant för att vi kan leva upp till din kundspecifika behov och förväntningar såväl som dina högt ställda krav på kvalitet och säkerhet.

Kontakta oss →

Tjänsten i korthet

 • Finns i hela kedjan från konsument till producent.
 • Kundanpassade lösningar.
 • Ledande kvalitet och säkerhet.
 • Obruten frys- och kylkedja.
 • Specialister på tempererad livsmedelslogistik.
 • Nationellt distributionsnät med lokal närvaro.
 • Internationella transporter med hög kvalitet.

LAGER OCH TERMINALER FÖR TEMPERERAT GODS

En obruten kylkedja samt säkra lager och terminaler är för många kunder helt avgörande i valet av logistikpartner. Att planera, organisera och samordna olika processer så effektivt som möjligt gör att en hög service och lönsamhet kan uppnås, där en förutsättning ofta är lager och terminaler som är effektiva.

Tempcon erbjuder effektiva och tempererade lager och terminaler på strategiska platser i Sverige, både för lagerhållning såväl som hantering av livsmedel och andra tempererade varor.

I våra lager och terminaler är ditt gods i trygga händer. Varorna hanteras och lagras i lokaler som lever upp till den senaste lagstiftningen och de hårdaste kraven på effektivitet, hygien och säkerhet.

Lager

Vi kan skräddarsy en lagerlösning som passar just ditt företags behov. Lösningen baseras bland annat på ditt företags försäljning, beställningsfrekvens och dina kunders placering. Detta för att avgöra den mest kostnadseffektiva och ledtidsoptimala placeringen av ditt lager. Vi erbjuder till exempel plocklager och helpallshantering samt kan sammanställa orders efter dina önskemål. För dig som inte har eget lager erbjuder vi även möjlighet att hyra plats hos oss.

Terminaler

På Tempcons terminaler har vi möjlighet att förvara många typer av gods, från kylt och fryst till torrt och varmt. Med hjälp av våra terminaler säkerställs att dina varor hanteras i rätt temperatur under hela kedjan. Vi kan hjälpa dig att sätta ihop en anpassad lösning för ditt företags behov, med bl a samordning, optimering, omlastning eller cross-docking.

Kontakta oss →

Tjänsten i korthet

 • A-klassade livsmedelsanläggningar.
 • Flera strategiska platser i Sverige.
 • Obruten frys- och kylkedja.
 • Hantering av kylt, fryst, torrt eller varmt gods.
 • Lokaler med högsta säkerhet.
 • Kundanpassade lager- och terminallösningar.