Offertförfrågan

Batteribyten för tunga fordon

I ett nytt forskningsprojekt kommer Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, tillsammans med Linköpings universitet och en expertgrupp granska om ett batteribytessystem för tunga elfordon kan genomföras i Sverige. Och om det är möjligt, hur det kan göras. Tekniken används redan i stor skala i Kina, men i Sverige känner många ännu inte till vad batteribyte innebär.

Jämfört med laddning av elfordon med kabel har ett batteribytessystem flera fördelar. Det bygger på tillgänglig teknik, skulle kunna vara enklare att bygga ut och möjliggör separata livscykler för batterier respektive fordon. Själva bytet till ett fullt batteri går också snabbt, på några minuter, jämfört med laddning med kabel av ett fastmonterat batteri.

Den stora utmaningen är att batteribyten kräver ett helt nytt affärssystem, där både etablerade och nya aktörer samverkar på nya sätt för att skapa gemensamma värden. Tekniken finns, men affärsmodellen saknas, enkelt uttryckt.

Det nya projektet med det långa namnet Genomförbarhetsstudie för en uppskalning av batteribytessystem för tunga fordon ska undersöka just detta – utöver de tekniska förutsättningarna, vilka är de affärsmässiga förutsättningarna för batteribytessystem i Sverige och vad krävs för att det ska bli affärsmässigt lönsamt? En konkret fråga är till exempel hur ett ägande av batterier och batteribytesstationer skulle kunna se ut om batteriet och fordonen skiljs åt och inte behöver ha samma ägare.

– Vi ska också utvärdera för- och nackdelar med batteribyten jämfört med andra alternativ, framför allt laddning med kabel, säger Svetla Käck, projektledare och senior forskare på VTI. Som teknik har batteribyten hittills inte haft speciellt mycket fokus på sig i Sverige.

Även Arne Nåbo, forskningsledare på VTI, håller med om att batteribyten är ett fördelaktigt teknikalternativ för kritiska verksamheter som behöver tillgång till laddade fordon dygnet runt som åkeribranschen, räddningstjänst och ambulans.

Projektet ska också utreda ytterligare aspekter av ett framtida batteribytessystem som rör kartläggning av aktörer, certifieringar och regelverk, standarder, samt eventuell påverkan på jämställdhet i branschen. Parallellt med det nya forskningsprojektet finns dessutom en ansökan om att i närtid bygga upp en batteribytesdemonstrator med tre batteristationer, en i Norrköping, en i Linköping och en i Stockholm.

Forskningsprojektet Genomförbarhetsstudie för en uppskalning av batteribytessystem för tunga fordon är ettårigt och finansieras med fem miljoner kronor av Energimyndigheten.