Offertförfrågan

Besök från Infrastruktur-departementet

Tempcon Stockholm har haft besök av tjänstemän från Infrastrukturdepartementet som ville komma ut och se verkligheten och informera sig om vad som händer inom branschen utifrån åkeriernas perspektiv. Med på mötet var också bland andra Jonas Råstedt och Stefan Nordbergh från Tempcons dotterbolag Tommy Nordbergh åkeri samt Jacob Hartman Berger, regionchef Stockholm/Uppsala på Sveriges Åkeriföretag och Ulric Långberg, bransch- och kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag.

Besöket inleddes med en kortare rundvandring var efter deltagarna presenterade sina verksamheter. Diskussionerna berörde sedan ett stort antal ämnesområden som cabotage, social dumpning, mobilitetspaketet, bränslepriser, nattleveranser, behovet av lokalt och centralt placerade hubbar, lastfyllnadsgrader m.m.

Från Tempcons sida ser vi mycket positivt på den här typen av besök där viljan till att lyssna och ha en dialog med verksamheterna är stor. För förstår man inte hur verksamheterna fungerar som man sedan ska stifta lagar, regler och förordningar för är risken överhängande att det blir kontraproduktivt, rent av destruktivt. Genom ett ständigt pågående samtal kan vi tillsammans utveckla branschen så vi kan hantera de utmaningar vi alla står inför.