Offertförfrågan

Elektrifieringen viktig för grön omställning

Inom en rad branscher pågår nu arbetet för att bygga ett elektrifierat och hållbart samhälle. Inte minst är en elektrifiering av transportsektorn nödvändig för att den gröna omställningen ska lyckas. Det är därför Tempcons dotterbolag Tommy Nordbergh Åkeri deltar i projektet E-charge för att bidra till den utvecklingen men om elektrifieringen ska bli möjlig måste fler hinder övervinnas på vägen.

För att de globala klimatmålen ska nås behövs en bred omställning från fossil energi mot en framtid som istället drivs av grön energi. Jakten på minskade utsläpp genom elektrifiering pågår för fullt inom många sektorer och en viktig roll spelas av transportsektorn, eftersom den i dagsläget står för stora utsläpp. I Sverige handlar det om ungefär en tredjedel av landets sammanlagda utsläpp av växthusgaser enligt Naturvårdsverket.

Om transportindustrin helt elektrifierades med hjälp av grön energi skulle en betydande del av de globala utsläppen kunna försvinna. Därför är det både viktigt och bråttom att de fossildrivna lastbilar som nu rullar på våra vägar byts ut mot elektriska, förklarar Fredrik Allard som är chef för E-Mobility på Scania.

– Elektrifieringen kommer även att gynna den lokala miljön med mindre buller och avgaser. Samtidigt kommer förarnas arbetsmiljö att bli bättre tack vare tystare fordon, vilket kommer att göra yrket mer attraktivt. Det finns mycket att vinna på att den här transformationen sker så snart som möjligt.

Scania likväl som många andra fordonstillverkare lägger idag en stor del av sin forsknings- och utvecklingsbudget på elektriska lastbilar, trots att de bara står för cirka 1 procent av försäljningen.

– Vi vill vara ledande i skiftet till ett hållbart transportsystem, fortsätter Fredrik Allard. Därför hjälper vi också myndigheter att förstå hur transportsystemet kommer att se ut framöver. I nuläget har vi 600 000 uppkopplade fordon, vilket betyder att vi har bra koll på allt från hur mycket energi som går åt, till var det är lämpligt att ladda.

Scania, genom sitt moderbolag Traton, tillsammans med sina kollegor Volvo och Mercedes förser inte bara sina kunder med lastbilar, utan säljer även laddstationer genom ett gemensamt ägt samriskföretag som inledningsvis investerat 500 miljoner euro i publik laddning.

– Syftet är att det ska byggas 1 700 laddpunkter i Europa som ska vara igång år 2027, berättar Fredrik Allard. Det antalet är inte tillräckligt, men kommer att utgöra ungefär tio procent av det totala nätverket. Det är viktigt att nätverket byggs ut före och parallellt med att de elektriska lastbilarna börjar komma ut på marknaden.

För att elektrifieringen av fordonsindustrin ska bli möjlig behöver myndigheterna fortsätta att ge stöd och bidrag till de som väljer elektriska transportlösningar, menar Fredrik Allard. Samtidigt behövs en snabb utbyggnad av elnät och elproduktion.

– Idag saknas det kapacitet för att genomföra omställningen till elektriska lastbilar, fortsätter Fredrik Allard. Men Sverige har ett bra utgångsläge. Vi har goda möjligheter att fortsätta bygga ut energi som är fri från koldioxidutsläpp, som både behövs för framdriften av elektriska fordon och tillverkningen av batterier. Men även om vi har bra tillgång idag är det många industrier som står inför en elektrifiering. Om vi vill behålla tätpositionen är det därför viktigt att bygga ut både elnätet och kapaciteten för grön elproduktion nu.