Offertförfrågan

En värdedriven organisation

Tempcon Group är en värdedriven organisation där all verksamhet ska utgå från våra tre värderingar:
– Engagemang
– Trovärdighet
– Tillsammans
Slår vi samman första bokstaven i respektive ord får vi ETT, grunden för vår pay off: Forward as one! Men vad menar vi med dessa ord?

Engagemang
Vi ska söka lösningar och handla efter sunda värderingar. I varje situation som kan uppstå ska vi visa vårt engagemang och ta eventuella konsekvenser av våra brister. Vi vet att allt går att förbättra och utveckla vidare när vi arbetar tillsammans. Vi engagerar varandra därför i beslut och gör vårt yttersta för att hitta lösningar som innefattar fler och som innebär en kontinuerlig förbättring.

Trovärdighet
Vi ska ha ett korrekt och professionellt uppförande i alla situationer, samt tillförlitliga system med bra rutiner så att våra kunder till varje pris kan lita på att vi håller det vi lovat. Vi ska se till att ha en kompetent, välutbildad och engagerad personal. Detta gör vi genom att kontinuerligt utveckla personalen. I koncernen vet vi att vår framgång är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra kunniga medarbetare.

Tillsammans
Vår företagskultur ska bygga på samarbete, där vi knyter ihop våra respektive företags och medarbetares olika kunskaper, erfarenheter och arbetsuppgifter till en stark enhet. Vi ska alltid sträva efter samarbete internt och med kunderna för att tillsammans växa och verka för en öppenhet gällande förväntningarna på varandra.

Forward as one!