Offertförfrågan

Engagemang, Trovärdighet, Tillsammans – ETT

Förra veckan fick ni veta varför vår symbol i logotypen ser ut som den gör och kopplingen mellan det som kan upplevas som ett t men också som en etta. Förutom det så har ettan en stark koppling till vår värdegrund och våra värderingar som är Engagemang, Trovärdighet och Tillsammans. Första bokstaven i respektive ord bildar just ordet ETT. Men vad menar vi då med dessa värdeord.

Engagemang
Vi ska söka lösningar och handla efter sunda värderingar. I varje situation som kan uppstå ska vi visa vårt engagemang och ta eventuella konsekvenser av våra brister. Vi vet att allt går att förbättra och utveckla vidare när vi arbetar tillsammans. Vi engagerar varandra därför i beslut och gör vårt yttersta för att hitta lösningar som innebär en kontinuerlig förbättring.

Trovärdighet
Vi ska ha ett korrekt och professionellt uppförande i alla situationer, samt bra och tillförlitliga system med bra rutiner så att våra kunder till varje pris kan lita på att vi håller det vi lovat. Vi ska se till att ha en kompetent, välutbildad och engagerad personal. Detta gör vi genom att kontinuerligt utveckla personalen. I koncernen vet vi att vår framgång är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra kunniga medarbetare.

Tillsammans
Vår företagskultur ska bygga på samarbete, där vi knyter ihop våra respektive företags och medarbetares olika kunskaper, erfarenheter och arbetsuppgifter till en stark enhet. Vi ska alltid sträva efter att samarbeta internt och med kunderna för att tillsammans växa och verka för en öppenhet gällande förväntningarna på varandra.