Offertförfrågan

Försening av nya smarta färdskrivare version 2

En ny smart färdskrivare, den så kallade version 2, ska vara installerad i de färdskrivarpliktiga fordon som registreras för första gången från den 21 augusti 2023.

Det har dock varit flera problem med förseningar i introduktionen av dessa färdskrivare som har lett till att det i dagsläget inte finns tillräckligt många färdskrivare på marknaden för att täcka det behov som finns. Att använda ett nytt fordon som har fel version av färdskrivare installerad är förenat med sanktionsavgifter för företaget och böter för föraren om detta upptäcks i en kontroll.

För att mildra konsekvenserna av den uppkomna situationen beslutade regeringen förra månaden om en tillfällig bestämmelse i förordningen (2004:865) om kör och vilotider samt färdskrivare m.m. Den anger att Transportstyrelsen och Polismyndigheten under perioden 21 augusti 2023 – 31 januari 2024 inte ska ta ut sanktionsavgifter eller böter om man använder ett nytt fordon som har en smart färdskrivare version 1 installerad, trots att det ska finnas en smart färdskrivare version 2 installerad i dessa fordon.