Offertförfrågan

Första elbilen i Göteborg

Tempcons dotterbolag Widriksson Logistik har som målsättning att erbjuda klimatpositiv distribution redan 2030. En viktig del i detta arbete är övergången till drivmedel med mindre miljöpåverkan än dagens bränslen. Elektrifiering av fordonsflottan spelar en avgörande roll i denna omställning. Redan idag har Widriksson ett betydande antal elfordon i drift i Stockholm, och nu har man också introducerat sitt första elfordon i Göteborg.

Widriksson arbetar kontinuerligt med att elektrifiera sina kunders flöden och det är nu Rexel i Göteborg som utökar med ytterligare ett elfordon. Sedan tidigare kör man två elfordon för Rexel i Stockholm.

Widriksson kör idag enbart fossilfria transporter och strävar efter att fortsätta minska utsläppen från sina fordon. Rexel har också en ambitiös målsättning om att minska de indirekta utsläppen med 60 procent i scope 3 relaterat till godstransporter, användning av sålda produkter och affärsresor.

Förra året valde elgrossisten Rexel Sverige att förnya och utöka sitt samarbete med Widriksson Logistik för sin distribution av elartiklar och energiteknik. Genom det avtalet tog Rexel nya kliv mot ytterligare digitalisering, spårbarhet och service mot slutkund genom användandet av Widrikssons leveransplattform WDDP. Avtalet omfattar hämtning av elartiklar från Rexels distributionscentraler, sortering och omlastning på Widrikssons terminal samt lokal distribution till Rexels butiker och slutkunder.