Offertförfrågan

Klimat-Transport dubblerar sin solcells-anläggning

För Tempcon står hållbarhetsfrågorna högt upp på agendan när vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande till marknaden. Ett av våra dotterbolag, Klimat-Transport i Helsingborg, har länge arbetat aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Efter en lång tids arbete blev deras terminal på Långeberga hösten 2020 en av de första i Sverige att bli CO2-positiv i scope 1 och 2. Denna framgång följdes sedan upp med att erbjuda sina kunder CO2-neutrala transportlösningar. Intresset för dessa har varit stort.

Nu tar Klimat-Transport nästa steg i sitt hållbarhetsarbete då man i stort sett har dubblerat sin solcellsanläggning som idag får anses vara en av traktens största. Efter kompletteringen består deras anläggning av fler än 1200 paneler med en yta om cirka 2500 kvm. Dessa kommer leverera mer än 452 MWh per år vilket motsvarar årsförbrukningen för fler än hundra normalstora villor med fjärrvärme.

Satsningen på solcellsanläggningar, alternativa drivmedel och deltagande i olika forskningsprojekt är viktiga delar i Tempcons arbete för en hållbarare transportbransch där vi redan idag behöver hitta lösningarna för framtiden.