Offertförfrågan

Kollegahjälpen – en vän i nöden

Kollegahjälpen startades 2000 av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Sveriges Åkeriföretag efter att flera olycksdrabbade förare vittnat om bristen på stöd och hjälp och svårigheten att komma tillbaka till jobbet igen. Kollegahjälpen är ett nätverk av åkeriföretagare och lastbilsförare som ställer upp för att hjälpa lastbilsförare som har varit inblandade i en svår händelse för att bearbeta sina upplevelser så att man kan gå vidare i livet.

Efter en trafikolycka eller annan allvarlig händelse som man som lastbilsförare varit med om finns det möjlighet för föraren själv, en anhörig, arbetsgivare eller arbetskamrat att ta kontakt med Kollegahjälpen. Man ringer då 020-59 60 00. Numret går till SOS Alarm som sedan kontaktar den kollegahjälpare som finns närmast geografiskt. Därefter tar kollegahjälparen kontakt med lastbilsföraren för att höra vilket stöd denne behöver.

Det vanliga är att kollegahjälparen träffar eller ringer upp lastbilsföraren för ett stödsamtal där man går igenom händelsen, tar upp jobbiga känslor, tankar och frågor som finns kring händelsen. När väl en kontakt är etablerad fortsätter samtalen till dess att man tillsammans känner att man nått resultat. Det är viktigt att kollegahjälparna får en signal om att ett hjälpbehov finns hos den drabbade föraren, så de kan börja arbeta och det är alltid bra om en första kontakt tas så snabbt som möjligt efter en svår händelse. Men det spelar ingen roll om det hände nyss eller för flera år sedan. Det är aldrig för sent för att få hjälp.

För att bli Kollegahjälpare får man gå igenom en särskild utbildning för att förstå chockreaktioner och lära sig samtalstekniker. De kommer från hela landet men har ett gemensamt: de är beredda att hjälpa och stödja sina kollegor. En av de viktigaste egenskaperna som kollegahjälpare är att lyssna, lyssna och åter lyssna. Kollegahjälparen vet vad det innebär att arbeta på vägen – en av världens farligaste arbetsplatser – och många av dem har egna erfarenheter av trafikolyckor eller andra allvarliga händelser. Deras uppgift som kollegahjälpare är att vara medmänniska.