Offertförfrågan

Konkurrensverket godkänner Tempcons förvärv av Lincargo och EA Åkeri

Under inledningen av sommaren presenterade Tempcon Group tre stora nyheter då Widriksson Logistik AB, Lincargo AB, samt Erling Andersson Åkeri AB förvärvades. Omfattningen av respektive affär krävde prövning enligt Konkurrenslagen och nu är samtliga affärer godkända.

Förvärvet av Widriksson Logistik godkändes tämligen omgående. För att kunna ta slutlig ställning till de övriga två förvärvens effekter beslutade Konkurrensverket att genomföra en så kallad särskild undersökning. De två förvärven har prövats var för sig men har handlagts inom ramen för en och samma utredning.

Utredningen visar att inget av förvärven riskerar att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Konkurrensverket lämnar därför båda förvärven utan åtgärd.

– Vi har känt oss rätt trygga under hela den här processen men naturligtvis är det skönt att nu ha Konkurrensverkets beslut med oss, säger Christian Hallberg, koncernchef på Tempcon Group. Nu kan vi fortsätta utveckla våra verksamheter utifrån vår strategi att erbjuda kunderna förstklassiga transport- och logistiktjänster i alla led från producent till konsument.

Läs Konkurrensverkets beslut i sin helhet här.

För ytterligare information kontakta gärna:

Christian Hallberg, koncernchef, Tempcon Group AB, tel. 0729-64 76 88 eller e-post: christian.hallberg@tempcongroup.se