Offertförfrågan

Mörarps Frystransporter satsar på gas

Enligt Parisavtalet ska vi ha en fossilfri fordonsflotta 2030 men många av våra kunder ställer redan idag krav på att det målet ska ha uppnåtts 2025. För oss på Tempcon Group har miljöfrågorna alltid varit prioriterade. Ett viktigt steg i att nå detta mål är användandet av alternativa drivmedel. Idag är användandet av LNG (Liquiefied natural gas) och LBG (flytande biogas) ett viktigt steg på vägen mot hållbara transporter.

Förra veckan togs det senaste tillskottet av gasbilar inom Tempcon i drift hos Mörarps Frystransporter. Bilen, en Volvo med 3,90 meter lång hjulbas för att få plats med den stora gastanken, har en räckvidd av 70 mil. Den kommer gå i tvåskift sju dagar i veckan upp till 17 timmar per dygn. Lite mindre på helgerna. Gasbilen kommer trafikera en lokal slinga i trakterna kring Helsingborg och hämta in framför allt frukt och grönsaker från olika externa lager till en av Sveriges större dagligvarugrossisters samlastningsterminal. Långtrailern från VAK effektiviserar körningen då man inte behöver hantera två enheter vid lastning och lossning.

Med dagens teknik får vi prestanda hos en gasbil som motsvarar en dieselmotors. En av de viktigaste fördelarna med användandet av gas är minskningen av CO2-utsläpp. Med LNG blir minskningen direkt cirka 20 %. Vid användandet av LBG kan minskningen bli så stor som 100 %. Vi på Tempcon ser användandet av gasbilar som en viktig del i att nå våra miljömål. Genom användandet av gas och andra alternativa bränslen bidrar vi till att bygga upp ett transportsystem med väsentligt lägre miljöpåverkan. Ett viktigt steg på vägen mot att bli det ledande logistikföretaget i Norden vad gäller temperaturkontrollerade varor.

Lite fakta om gas:
LNG (Liquiefied natural gas) är en fossil gas som tas upp ur marken. När den kyls ner till cirka minus 161o C antar den flytande form och blir LNG. I fryst form tar bränslet väsentligt mycket mindre plats vilket gör det möjligt att ta med sig betydligt större mängder, något som i sin tur ökar räckvidden. Ett annat alternativ är BioLNG (LBG) som är ett förnybart bränsle som i praktiken är flytande biogas. Bränslet produceras från organiskt avfall som rötas. LBG hanteras sedan som LNG och fryses ner för bättre nyttjande.