Offertförfrågan

Mottagning av tempererade varor

Tempcon Group är specialister på att hantera tempererade varor i obrutna kylkedjor. I varje steg är det viktigt att man noggrant följer upp att varorna levereras vid rätt temperatur och naturligtvis också på rätt plats och tid. Men hur utför man som mottagare av en leverans en korrekt temperaturmätning och vad bör man tänka på.

När du ska ta emot en sändning är det alltid viktigt att först göra en okulär besiktning av godset och kontrollera att skyddsplast, annat emballage och godset inte har några synliga skador samtidigt som man räknar över att antalet kollin stämmer överens med det som står på frakthandlingarna. Handlar det om en kyl- eller frysleverans bör man också göra en temperaturkontroll för att säkerställa leveransens kvalitet.

En temperaturkontroll ska göras i direkt anslutning till leveransen för att säkerställa just leveranstemperaturen och bör utföras i en för godset korrekt omgivningstemperatur. Mät alltså inte pallen med kylda varor på lastkajen i solskenet. Temperaturmätaren som används ska vara godkänd och förkyld. Om en IR-mätare används kan den endast användas för att ge en indikation om temperaturen.

När du mäter temperaturen ska du alltid vänta till dess att mätvärdet stabiliseras. Detta är extra viktigt när du mäter frysta produkter. Då kan det ta upp till tre, fyra minuter innan värdet stabiliseras. Du bör också tänka på när du mäter frysta produkter att lägga till två grader kallare temperatur än den som du mäter upp mellan kartongerna.

Om en första kontroll visar att det är en avvikelse ska en andra mätning göras. Gärna då med ett annat mätverktyg. Visar även den mätningen att det är en avvikelse ska en utökad mätning av temperaturen göras. Det går till så att man mäter på motsatta sidan längst ner i jämförelse med den första mätningen samt att man gör en mätning i pallens mitt. Det kan också finnas anledning att göra en så kallad förstörande mätning då mätverktyget förs in i produkten. Tänk dock på om godset har ett högt värde att före en förstörande mätning kontakta varuägaren.

Om man konstaterar en avvikelse även efter en utökad mätning ska den kvitteras och signeras på transporthandlingarna. Därefter är det viktigt att snabbt hantera godset för att minska skadans omfattning samtidigt som du säkerställer livsmedelssäkerheten för att kunna tillvarata eventuella restvärden och därmed minska risken för matsvinn. Det är också viktigt att du som mottagare av godset kontaktar varuägaren och transportören för information om hur hanteringen ska ske framåt. Som mottagare är du dock alltid skyldig att förvara godset i en korrekt temperatur till dess att vidare åtgärder är beslutade.