Offertförfrågan

Nästan 40 % gasbilar hos Mörarps Frystransporter

För oss på Tempcon Group ligger hållbarhetsfrågorna högt upp på dagordningen och miljöfrågorna har alltid varit prioriterade. Enligt Parisavtalet ska vi ha en fossilfri fordonsflotta 2030 men många av våra kunder ställer redan idag krav på att det målet ska ha uppnåtts om bara ett par, tre år, 2025. En faktor för att nå detta mål är användandet av alternativa drivmedel som exempelvis gas. Idag är användandet av LNG (Liquiefied natural gas) och LBG (flytande biogas) ett viktigt steg på vägen mot hållbara transporter. Några som satsat mycket på det under året som gått är vårt dotterbolag Mörarps Frystransporter.

Förra året fick man sin första gasbil, en Volvo med 3,90 meter lång hjulbas för att få plats med den stora gastanken som ger en räckvidd av 70 mil. Den har sedan dess gått i tvåskift sju dagar i veckan i upp till 17 timmar per dygn. Lite mindre på helgerna. Gasbilen har trafikerat en lokal slinga i trakterna kring Helsingborg och hämtat in framför allt frukt och grönsaker från olika externa lager till en av Sveriges större dagligvarugrossisters samlastningsterminal. Långtrailern från VAK som hängt efter effektiviserar körningen då man inte behöver hantera två enheter vid lastning och lossning.

Med goda resultat från den första bilen har man under 2022 satsat på ytterligare fyra gasbilar varav de senaste togs i drift i augusti. Genom den investeringen består nu bolagets fordonsflotta av nästan 40 procent gasfordon. För att få ett så lågt CO2-avtryck som möjligt tankar man enbart LBG och man har även utrustat lastbilar och släp med hydrauldrivna generatorer av typen Ecogen som också drivs av gasdriften. På det sättet får man inga utsläpp från aggregaten.

Med dagens teknik får vi prestanda hos en gasbil som motsvarar en dieselmotors. En av de viktigaste fördelarna med användandet av gas är minskningen av CO2-utsläpp. Med LNG blir minskningen direkt cirka 20 procent. Vid användandet av LBG kan minskningen bli så stor som 100 procent. Vi på Tempcon ser användandet av gasbilar som en viktig del i att nå våra miljömål. Genom användandet av gas och andra alternativa bränslen bidrar vi till att bygga upp ett transportsystem med väsentligt lägre miljöpåverkan. Ett viktigt steg på vägen mot att bli det ledande logistikföretaget i Norden vad gäller temperaturkontrollerade varor.

Lite fakta om gas:
LNG (Liquiefied natural gas) är en fossil gas som tas upp ur marken. När den kyls ner till cirka minus 161o C antar den flytande form och blir LNG. I fryst form tar bränslet väsentligt mycket mindre plats vilket gör det möjligt att ta med sig betydligt större mängder, något som i sin tur ökar räckvidden. Ett annat alternativ är BioLNG (LBG) som är ett förnybart bränsle som i praktiken är flytande biogas. Bränslet produceras från organiskt avfall som rötas. LBG hanteras sedan som LNG och fryses ner för bättre nyttjande.