Offertförfrågan

Nu är det klart för längre ekipage på våra svenska vägar

För en vecka sedan, den 1 december, öppnade de första vägarna i Sverige för lastbilar upp till 34,5 meter. Inledningsvis handlar det om sammanlagt 590 mil av det svenska vägnätet som öppnas upp för de längre fordonstågen. En möjlighet som även vi på Tempcon naturligtvis ska utnyttja för sträckor och gods där det är brukbart för att optimera våra flöden och minska vår påverkan på miljön.

Fördelarna med längre och tyngre transporter är många. En av dessa är att mer gods kan transporteras över längre sträckor med färre fordonsenheter. Något som minskar utsläppen. Beräkningar som Trafikverket har gjort säger att utsläppen från den tunga lastbilstrafiken kan minska med mellan 4 – 6 procent med längre ekipage.

Tomas Eneroth (s), dåvarande infrastrukturminister, lovade under sitt invigningstal på Elmia Lastbil 2022 att det skulle bli tillåtet med lastbilar upp till 34,5 meters längd i Sverige. Från början var det tänkt att de nya reglerna skulle börja gälla från augusti 2023 men sedan kom signaler om att det skulle dröja till en bit in på 2024. Men nu är det dags – från och med i fredags blir det tillåtet att köra lastbilskombinationer på upp till 34,5 meter på utvalda vägar i Sverige.

Vägnätet består av 450 mil statlig väg samt 140 mil statliga anslutningsvägar som identifierats i samråd med de 160 kommuner som på något sätt berörs av det utpekade vägnätet. Utöver detta tillkommer även ett antal kommunala vägar i anslutning till det statliga vägnätet. Totalt handlar det om 590 mil statliga vägar som kunde öppnas den 1 december 2023.

Samtliga vägar, oavsett väghållare, kommer från december 2023 återfinnas som ett eget lager i Nationell Väg Data Bas, NVDB.

De fordonskombinationer som nu är godkända är två. Ytterligare kombinationer kommer vad vi vet nu att godkännas längre fram. De två kombinationer som nu är godkända är en så kallad A-dubbel och AB-dubbel. A-dubbel är en fordonskombination bestående av en dragbil sammankopplad med en påhängsvagn och en dolly med tillkopplad påhängsvagn. En AB-dubbel är en fordonskombination bestående av en lastbil sammankopplad med en dolly med en tillkopplad link som i sin tur är sammankopplad med en påhängsvagn.