Offertförfrågan

Ny transportchef på Widriksson Logistik

Widriksson Logistik är ett av de senaste förvärven till Tempconkoncernen och är en av Sveriges främsta aktörer vad gäller last mile-logistik. Bolaget fortsätter nu sin tillväxtresa genom att knyta Mikael Karlborg Hedrén till sig som ny transportchef. En nyckelroll inom företaget. Vi har träffat Mikael för att höra hur har ser på sin nya roll och branschens framtid.

Hur hamnade du i transportbranschen?
Jag är uppvuxen i Linköping och kom till Stockholm för att plugga på Musikhögskolan. Sedan jag var liten hade jag haft en dröm om att köra buss. Så det gjorde jag under min studietid på helger och sommarlov. När jag var klar med studierna erbjöds jag jobb på det bolag där jag kört buss, Keolis heter det idag. Jag trivdes fantastiskt bra där och har fick vara med på en otroligt spännande resa. Jag arbetade i olika roller där men sedan 2011 har jag haft rollen som depåchef för olika anläggningar. Det jag lärt mig under åren på Keolis är den komplexitet som ligger bakom det som kunderna ser. Som schemaläggning och tidtabeller, att få en heterogen personalgrupp som knappt träffas att utgå från företags värderingar och skapa en samhörighet, att ha koll på fordon och så vidare.

Vad var det som fick dig intresserad av rollen som transportchef på Widrikssons?
Jag hörde talas om rollen i somras och kände att det här är något för mig. Dels påminde den i vissa delar om det som jag gjorde hos Keolis samtidigt som det fanns en del nya utmaningar. Det viktigaste för mig var att jag kände att här kan jag bidra med mina kunskaper och min kompetens. När jag sedan fick veta mer om bolaget under rekryteringsprocessen kändes det helt rätt. Widriksson är ett bolag med ordning och reda samt tydliga strukturer så kombinationen av att jag kände igen mig och det goda intryck jag fick av bolaget gjorde att jag aldrig tvekade när jag fick erbjudandet om tjänsten. Det jag framför allt fastnade för hos Widriksson var deras långtgående arbete kring hållbarhetsfrågorna och att man arbetar med dessa frågor ur ett brett perspektiv. Vi har varit fossilfria sedan 2017, det är en självklarhet att vi har kollektivavtal och vi är ett inkluderande företag där de sociala aspekterna är viktiga samtidigt som vi utvecklar bolaget med en god lönsamhet.

Efter din första tid här på bolaget, vad är ditt intryck?
De förväntningar jag hade på Widrikssons när jag började har de verkligen levt upp till. Jag har mötts av mycket värme, energi och ser ett stort engagemang hos personalen. Jag upplever en genuin vilja att hitta de bästa lösningarna i alla situationer. När exempelvis en matkasse levereras av en trevlig Widriksson-chaufför är det vad kunden ser. När jag nu fått en inblick i den komplexitet som ligger bakom är det något som gör mig ödmjuk. Godsmängder, flöden, vilka fordon ska användas och vilka chaufförer i vilka sammanhang. Det är ett stort antal parametrar som ska hanteras och det går fort. Framförhållning för oss i det här arbetet handlar kanske i bästa fall om en vecka framåt i tiden. Det är därför som vi är en snabbfotad och lösningsfokuserad organisation som har nära till beslut. Det är helt enkelt superroligt att gå till jobbet.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter i din roll som transportchef och för Widriksson i stort?
Det finns stora möjligheter i den nya rollen som transportchef. Tidigare hade man en operativ chef men allt eftersom bolaget har vuxit har man nu valt att dela upp den rollen i två, en logistikchef och en transportchef. I min roll har jag ansvar för alla transporter och personalen som arbetar med det. Till min hjälp har jag några teamledare och en hr-ansvarig. När man växer som vi har gjort är den stora utmaningen att säkerställa efterlevnaden av rutiner, att vi har ett gott kundbemötande i alla led och att alla inblandade förstår de olika uppdragens omfattning. Vi måste därför ha ett stort fokus på att rutiner och strukturer efterföljs och blir goda vanor. Utmaningen i den operativa organisationen är att nöta och hålla vanorna vid liv. En stor möjlighet för mig är att fortsätta jobba med ett nära ledarskap vilket jag alltid gjort. Att skapa en vi-känsla och göra saker tillsammans, att vara på plats i verksamheten och ha örat mot rälsen. Det är också viktigt att vi följer upp och hanterar de avvikelser vi får. Att man vågar se det och hanterar det så det blir action. Vi måste hantera det negativa och förstärka det positiva. En viktig del i detta är Widrikssons värderingar som vi grundar allt arbete i.

Widriksson är ju idag en del av Tempconkoncernen. Vilka fördelar ser du med det?
Jag ser stora fördelar med att vi nu ingår i en större helhet där vi kan nyttja systerbolagens kompetenser och de kan nyttja oss utifrån vår kompetens. Att man hittar synergieffekter mellan bolagen. Just kompetensutbytet ser jag som en mycket viktig del men jag ser också många positiva fördelar kopplat till resursutnyttjande som exempelvis terminalytor. I den föränderliga värld vi också verkar i är det en trygghet att ingå i ett större sammanhang.

Om vi då avslutningsvis funderar lite kring framtiden, var befinner sig Tempcon och Widrikssons om fem år?
En av anledningarna till att jag valde att söka mig till den här branschen och Widrikssons är att jag ser det här som en framtidsbransch. Last mile-transporterna har vuxit enormt mycket nu under pandemin och jag är övertygad om att det är en ökning som kommer bestå. Folk har skaffat sig andra rutiner och vanor under pandemin. Både Widrikssons och Tempcon kommer att ha tagit ytterligare steg framåt i sin utvecklingsresa där olikheten mellan bolagen skapar fantastiska möjligheter där vi kan finnas med i fler steg under transportkedjan. Vi kommer fortsätta växa och jag kan mycket väl tänka mig att Widrikssons har etablerat sig i fler städer inom fem år tillsammans med sina systerbolag. Vi kommer också fortsätta att ligga i framkant vad gäller vårt hållbarhetsarbete och arbeta med det ur det breda perspektiv vi gör idag med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Vi märker att detta är avgörande för många kunder redan idag när de väljer att samarbeta med oss och den frågan kommer bli viktigare och viktigare för varje år.