Offertförfrågan

Nya bilar, mindre utsläpp

Miljö- och hållbarhetsfrågorna kommer högt upp på Tempcon Groups dagordning. Vi strävar hela tiden efter att optimera vår verksamhet för att den ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Ett steg i detta är att kontinuerligt byta ut vår fordonsflotta och ligga i framkant vad gäller ny teknik.

Under det senaste året har dotterbolagen inom Tempcon Group investerat i nya fordon för över 60 miljoner kronor. Mycket fjärrbilar men också en och annan distributionsbil. Det innebär att vi har bytt ut knappt 15 % av hela vår fordonsflotta. Skillnaderna mellan dotterbolagen vad gäller årlig körsträcka är stor men ett koncerngenomsnitt ger att vi kör cirka 14 000 mil om året per fordon. Vi kan också räkna med att bränsleförbrukningen för ett nytt fordon är 0,2 – 0,4 liter lägre per mil än på de fordon som är utbytta.

Om vi antar att snittminskningen vad gäller bränsleförbrukningen är 0,3 liter och använder oss av miljöfordon.ses modell för att beräkna koldioxidutsläppen har vi på Tempcon Group, bara genom att investera i nya fordon, minskat våra utsläpp under ett år med nästan 575 ton CO2. Förmodligen mer då vissa av våra nya fordon dessutom är gasbilar.

För att transportbranschen och Tempcon Group ska nå klimatmålen 2030 krävs fortsatt stora investeringar i nya fordon, ny teknik och nytt tänkande kring hur vi löser våra logistiska utmaningar. Det här är en utmaning som vi med stort engagemang tar oss an tillsammans med våra kunder.