Offertförfrågan

Nya gasbilar på rull

Att aktivt arbeta med miljöfrågorna är en självklarhet för oss inom Tempcon Group. Vi kan göra mycket men vi kan göra ännu mer om vi gör det tillsammans med våra kunder. Som ett led i att minska våra och våra kunders påverkan har det under våren tagits ytterligare gasbilar i drift. Tre av dessa går hos Tempcon Ljungby i trafik för en av Sveriges större livsmedelsgrossister och trafikerar sträckan Helsingborg – Linköping veckans alla dagar med start från bolagets nya adress i Ljungby, Näsvägen 4.

Just användandet av gas, såväl LNG (Liquiefied natural gas) och LBG (flytande biogas), är ett viktigt steg i att nå målet i Parisavtalet om en fossilfri fordonsflotta 2030. Något som många av våra kunder kräver ska ske redan 2025. För att nå dessa mål krävs fortsatt stora investeringar i nya fordon, ny teknik och nytt tänkande kring hur vi löser våra logistiska utmaningar. En utmaning som vi med stort engagemang tar oss an tillsammans med våra kunder.