Offertförfrågan

Nytt bolag i Tempcon Group

Tempcons dotterbolag Widriksson Logistik renodlar sin verksamhet då dess affärsområde Shyping blir eget bolag inom Tempcon Group från och med den 1 januari 2024. Bolagiseringen är ett led i den fortsatta utvecklingen av Shypings digitala TMS-plattform och övriga tjänster inom områden som digitalisering, analys av logistikprocesser och effektivisering av komplex logistik.

Shyping vänder sig till en marknad som delvis skiljer sig från Widrikssons övriga verksamhet genom andra kunder och andra förutsättningar. Syftet med bolagiseringen är att tydliggöra det tidigare affärsområdets erbjudande på marknaden och möjliggöra fullt fokus på utveckling av Shypings TMS-system och övriga konsultativa tjänster som det nya bolaget erbjuder för att möta marknadens ökande behov.

Marcel Nemer, som idag är affärsområdeschef på Shyping, blir vd för det nya bolaget. Han har arbetat på Widriksson Logistik som affärsutvecklingschef sedan 2020 och var med om att starta Shyping som eget affärsområde 2022.

– Bolagiseringen är en milstolpe i vår satsning på TMS-plattformen och andra tjänster för logistikoptimering, säger Marcel Nemer. Genom att separera Shyping kan vi helt fokusera på de behov och förutsättningar som våra kunder har och som skiljer sig en hel del från den ordinarie logistikverksamheten i Widriksson Logistik.

Shypings fokus är att digitalisera logistikflöden och göra logistiken enklare och mer effektiv genom en kombination av logistikexpertis och mjukvaruutveckling. TMS-plattformen är kärnan i verksamheten och bolaget kommer kontinuerligt utveckla nya funktioner för effektivisering av logistikprocesser.

Shypings TMS-plattform är ett heltäckande logistik- och transportsystem med användarvänliga funktioner som hjälper kunderna att driva en effektiv logistikverksamhet. Idag är Shypings TMS-plattform en fristående SaaS-produkt med applikationer som har förändrat logistikens spelregler genom digitalisering. TMS-plattformen hette tidigare WDDP.

– Att Shyping nu blir ett separat bolag inom Tempcon Group kommer också stärka koncernens erbjudande och underlätta försäljningen av digitaliserade tjänster inom hela koncernen, säger Marcel Nemer.