Offertförfrågan

Nytt CRM-system för Tempcon

Med start den första april implementerar Tempconkoncernen sitt nya CRM-system. Valet föll på Lime CRM som är ett molnbaserat system med stor flexibilitet och hög användarvänlighet. Lime CRM blir gemensamt för samtliga tio dotterbolag inom koncernen. Förra veckan genomfördes en utbildning i systemet för berörd personal. Den hölls naturligtvis på distans i dessa coronatider.

Med ett gemensamt affärs- och kundvårdssystem tar vi på Tempcon nu ett steg framåt mot att ytterligare öka servicen för våra kunder. Systemet ger oss bättre möjligheter till informationsutbyte mellan dotterbolagen. Vi minskar vår administration samtidigt som vi får en bättre kontroll över bland annat säljprocessen. Det skapar också en grund för oss att arbeta mer proaktivt mot marknaden och tillsammans med kunder och engagerade medarbetare utveckla våra tjänster. Genom Lime CRM får vi en bättre och tydligare överblick över dotterbolagens affärer där synergieffekterna synliggörs på ett enklare sätt.