Offertförfrågan

Tempcon Norrland vinner upphandling för stor dagligvaruaktör

Tempcon Norrland har vunnit uppdraget att sköta en av Sveriges största dagligvaruaktörers samtliga transporter i Norrbotten och Västerbotten. Varorna ska hämtas i Västerås och Borlänge för att sedan distribueras i det finmaskiga nät Tempcon Norrland tillsammans med sina åkerier erbjuder med smarta och effektiva transportlösningar. Avtalet sträcker sig över tre år och transporterna ska gå sju dagar i veckan, 362 dagar om året.

Transporterna omfattar alla typer av varor såsom kolonial, frukt och grönt såväl som kylt och fryst. Tempcon Norrland kommer ansvara för helheten och samtliga flöden som mellantransporter, distribution och direktleveranser. Det sistnämnda är något man tillsammans med kunden vill öka då det leder till en effektivare hantering eftersom man slipper omlastningar.

Projektgruppen inom Tempcon Norrland som arbetat med upphandlingen har tittat på många fler delar än de traditionella transporterna. Man har utgått från ett arbetssätt där man velat förändra bilden av dagligvarudistributionen i Norrland och hur en bra butiksleverans ska vara då det handlar om så mycket mer än bara att köra såsom exempelvis beteende, kommunikation och service.

– Som alla säkert förstår känns det oerhört bra att efter ett gediget och engagerat arbete internt vinna en sådan här upphandling, säger Christofer Mattsson, vd för Tempcon Norrland. Kunden är en attraktiv och stimulerande samarbetspartner som är engagerade och utmanar sina transportörer att utvecklas hela tiden. Vi går in i detta som ett partnerskap där vi ska göra varandra bättre tillsammans.

Drivkraften i affären har varit ett odelat kundfokus genom hela processen. Vad är det bästa för kunden?

– Den frågan har styrt oss genom hela processen, berättar Ulf Arvidsson, produktionschef på Tempcon Norrland. Det är viktigt att komma ihåg att det verkliga arbetet börjar när vi startar uppdraget i februari 2024.

Arvidsson berättar vidare att det har varit fem punkter som varit ledstjärnor genom hela arbetet. Det har varit 1) att optimera flödena och maximera direktleveranserna; 2) en kommunikativ och proaktiv styrning av uppdraget; 3) hög tillgänglighet; 4) att utveckla uppdraget tillsammans med kunden och 5) att vi har en bra plan för att hantera utmaningarna med volymutvecklingen under högsäsongerna.

– Det här har varit ett projekt där vi verkligen har levt upp till Tempcons värdegrund, säger Christofer Mattsson. Det har varit ett stort engagemang hos personalen som inneburit att vi presenterat ett trovärdigt alternativ och där vi jobbar tillsammans med såväl kund som våra systerbolag. Det känns fantastiskt bra.