Offertförfrågan

Tempcons dotterbolag Widriksson Logistik tecknar nytt avtal

Widriksson Logistik blev en del av Tempcon förra sommaren och kompletterade koncernens väl utbyggda distributionsnät med viktiga last mile-transporter. Bolaget har nu fått ett utökat uppdrag för BSH Home Appliances, med varumärken som Bosch, Siemens, Neff och Gaggenau. Transporterna avser vitvaror och hushållsapparater till byggarbetsplatser och privatpersoner och innebär fler val och bättre service för mottagarna.

Widriksson har hanterat BSH Home Appliances transporter till byggarbetsplatser i Stockholm och Norrtälje sedan april 2019. Nu förlängs uppdraget för södra Stockholm i direkt närhet till Widrikssons centralt placerade spridningsterminal samt utökas med hemleveranser till privatpersoner.

– Vi har lång vana av last mile-leveranser till konsument från andra stora kunder och i och med detta uppdrag är vi med och utvecklar BSH Home Appliances hemleveranser, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik. Det betyder att vi tar ett kliv fram i kundens värdekedja och skapar mervärde både för vår kund och deras kunder.

Vitvaror och hushållsapparater är ömtåliga och måste transporteras varsamt vilket kräver särskild kunskap. Byggleveranser är dessutom känsliga för förseningar och det är avgörande att godset levereras i tid. Widriksson har därför utvecklat ett specifikt transportflöde för BSH Home Appliances som ställer extra höga krav på effektiv logistik, punktlighet och varsam hantering av godset.

För BSH Home Appliances kunder innebär samarbetet med Widriksson ökad service i form av fler valbara tidsintervaller för leverans, möjlighet till inbärning av gods och att få emballaget bortforslat, allt för en bättre kundupplevelse för slutkonsumenten.

– Vi har ett tätt samarbete med Widriksson sedan flera år och väljer att utöka avtalet eftersom vi vet att Widriksson är starka inom hemleveranser vilket kommer leda till en förbättrad upplevelse för slutkunderna, säger Lejla Cerimagic, Logistics Process Manager, BSH. Widriksson arbetar också dedikerat med hållbarhet vilket är viktigt för oss i val av samarbetspartners.

Vitvarorna lastas på BSH:s lager i Nykvarn, omlastas på Widrikssons terminal i Västberga och planeras ut till slutkonsument inom 24 timmar. Godset samlastas med Widrikssons övriga godstransporter vilket ökar effektiviteten i logistikflödena och minskar det totala antalet transporter.