Offertförfrågan

World Sustainable Transport Day

I våras antog FN:s generalförsamling en resolution om att inrätta en global hållbarhetsdag för transporter. Därför uppmärksammar vi i år för första gången World Sustainable Transport Day nu den 26 november. FN:s generalförsamling vill att medlemsländer, organisationer världen över och civilsamhället i stort ska uppmärksamma World Sustainable Transport Day genom att utbilda och hålla evenemang med syftet att öka allmänhetens kunskap om hållbara transportfrågor.

Generalförsamlingen är tydliga i transportsektorns viktiga roll för att erbjuda säkra, överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla och för att stödja en hållbar, ekonomisk tillväxt, förbättra människors sociala välfärd samtidigt som den kan bidra till att förbättra samarbete och handel såväl nationellt som internationellt.

Att nå de målsättningar som satts upp såväl internationellt som nationellt för hållbara transporter med minskade utsläpp kräver stora insatser och mycket görs redan idag. Samtidigt säger Maria Stenström, ansvarig för mobilitet och beteendeskiftet på 2030-sekretariatet, med flera att statistiken är tydlig, vi kommer inte nå våra mål med det tempo i omställningen som är just nu.

Bilen, bränslet och beteendet är tre viktiga faktorer i arbetet med mer hållbara transporter. Många gånger läggs stort fokus på bilen och bränslet med diskussioner om alternativa bränslen, el och vätgas och bränslesnålare fordon samtidigt som vi öppnar upp för längre fordonskombinationer för att få med mer gods på varje transporterad kilometer.

Dock är diskussionen med fokus på beteendet inte lika omfattande. Men ska vi ha den minsta chans att tangera våra mål måste stora insatser göras även här. Hur vi väljer att resa privat, samlastning, ruttplanering och sparsam körning är några av de områden där vi också måste lägga fokus. Maria Stenström sa tidigare i år i en intervju att:

– Transportsektorn är ett avancerat system av behov, tjänster, fordon, företag och infrastruktur. Därför behöver omställningen ske på flera fronter samtidigt. Det finns inte en lösning, alla behöver bidra och våga ställa om – från bränsleleverantören till arbetspendlaren. Här behövs givetvis politiska garantier så att företagen vågar investera i ny teknik med långsiktiga spelregler över mandatperioder, men också kunskap om den egna klimatpåverkan och hur små justeringar kan generera stora förändringar.