Offertförfrågan

Året som gått

Vår koncern-vd Christian Hallberg summerar ytterligare ett händelserikt år för Tempcon. Du kan se filmen HÄR på vår egen YouTube-kanal.

Du kan också ta del av den här nedan.

Det är nu dags att summera verksamhetsåret 2023. Var har fokus för er utveckling legat under den här perioden?
Det har hänt mycket under året. Jag vill framför allt berätta om tre områden som vi fokuserat mycket på; Försäljning, IT-utveckling och konsolidering.

Inom försäljningsområdet har vi skapat en samordnad försäljningsgrupp med deltagare från samtliga bolag som tillsammans arbetar med nya affärer och därmed skapar ytterligare tillväxt. Vi har också förtydligat för både befintliga och potentiella kunder vilka tjänster vi erbjuder.

Vad gäller IT-området har vi fortsatt arbeta för att digitalisera våra processer och integrera våra kunders orders in i våra system. Idag närmar vi oss 90 procent digitala orders. Det är ett arbete som vi har satsat extra hårt på för att skapa bättre kontroll och minska beroendet av externa systemleverantörer.

Arbetet med att konsolidera våra verksamheter för att realisera synergieffekter har fortsatt under året. Exempelvis har Tempcon Stockholms affärer konsoliderats in i Klimat-transport. På liknande sätt har Logex affärer lyfts över till Tempcon Norrland. Dotterbolagen jobbar mer också tätt ihop i gemensamma organisationer såsom PL Frakt och Erling Andersson Åkeri, likaså gör Klimat-Transport, Berneco och Syd Frys. Efter årsskiftet blir dessutom Mörarps Frystransporter en del av Tommy Nordbergh Åkeri samtidigt som Berneco blir en del av Klimat Transport. Genom samarbete och konsolidering kan vi bedriva en mycket mer effektiv verksamhet och nyttja den expertkunskap som finns i organisationen inom olika områden.

Är det några speciella händelser inom koncernen som du vill lyfta fram för verksamhetsåret 2023?
Det händer mycket spännande inom koncernen framöver men några saker vill jag lyfta fram;

En är att Tempcon Norrland har vunnit en stor upphandling avseende distribution och fjärrtransporter för olika typer av dagligvaror med kolonial, frukt och grönt, kylt och fryst över hela Norrland. Detta nya uppdrag kommer vara en viktig del i vår fortsatta utveckling i Norrland, som är en viktig och växande marknad för oss. Transporterna kommer gå sju dagar i veckan, året om. Det är ett av våra största uppdrag i koncernen och vi är mycket glada och stolta över kundens förtroende för oss.

Värt att nämna är också att vi nyligen har tagit första spadtaget för att utöka Syd Frys anläggning i Hyllinge utanför Helsingborg. Utbyggnaden kommer att fördubbla ytan och öka lagerkapaciteten från 16 000 till 36 000 pallar. Utbyggnaden är ett led i Syd Frys satsning på att möta den ökande efterfrågan på lagerhållning av frysta produkter. Och vi hoppas kunna flytta in redan i början av 2025.

Jag vill också lyfta fram att Widrikssons affärsområde Shyping från den 1 januari 2024 blir ett eget bolag inom koncernen. Bolagiseringen är ett led i den fortsatta utvecklingen av Shypings digitala TMS-plattform samt övriga tjänster inom digitalisering. Det ska bli väldigt spännande att följa Shypings utvecklingsresa på marknaden.

Hållbarhetsfrågorna är prioriterade för Tempcon. Vilka speciella satsningar har gjorts under året för att nå koncernens mål i dessa frågor?
Vi arbetar hårt för att fortsätta minska vår klimatpåverkan. Vi har t ex kraftigt ökat hastigheten i arbetet med att ställa om till helt fossilfria transporter tillsammans med våra kunder.

Vi har fortsatt investera i elfordon, främst inom last mile-verksamheten och vi har i dagsläget 17 elfordon i koncernen, två tunga och femton lätta. Dessutom har vi ett 50-tal gasfordon som också bidrar till att minska vårt klimatavtryck.

Vi ser även effekten av tidigare investeringar i solceller där vi är stolta över att själva kunna producera en stor andel av den el vi använder. Solenergi är ju både fossilfri och förnybar vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet.

Vilka utmaningar för transportbranschen ser du generellt under 2023 och vad gör Tempcon för att tackla dessa?
Vi är nu i en lågkonjunktur vilket påverkar godsmängden hos många av våra kunder. Därmed blir det än mer viktigt för oss att attrahera fler kunder som kompenserar för den minskade volymen. Detta är viktigt för att vi ska kunna öka vår fyllnadsgrad och därmed vara fortsatt konkurrenskraftiga på marknaden.

En annan utmaning vi och hela branschen står inför är att våra egna och omvärldens krav på en grön omställning av våra transporter blir allt viktigare och det krävs både nya arbetssätt och kostsamma investeringar. Det ställer stora krav på hela vår verksamhet men innebär också en möjlighet. Genom innovativa lösningar kombinerat med smart planering som minskar transportens klimatpåverkan har vi mycket att vinna. Inte bara i miljönytta och kundnöjdhet, utan också i lägre kostnader.

Transport och logistik har en stor inverkan på miljön och samhället. Hur kan Tempcon som företag bidra till samhällsnyttan?
Vår målsättning är att förflytta så mycket gods som möjligt med så få fordon som möjligt. När vi lyckas med detta bidrar vi till att minska trafiken på vägarna, minska koldioxidutsläppen och därmed miljöpåverkan. Samtidigt minimerar vi också kostnader och skapar lönsamhet i företaget. Detta är det värde vi som företag tillför varje dag!

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka chaufförer, terminalpersonal, trafikledare, administrativ personal och övriga medarbetare för ytterligare ett spännande år där vi tillsammans visat att vi med engagemang och vår gemensamma kunskap erbjuder ett trovärdigt alternativ för temperaturkontrollerade logistiktjänster.