Offertförfrågan

Årets första sex månader

Christian Hallberg, Tempcon Groups koncernchef, sammanfattar årets första sex månader efter att vi äntligen tagit oss ur två pandemiår men hamnat i en situation där det pågående kriget i Ukraina påverkar vår vardag på många sätt.

Du kan även se intervjun på vår YouTube-kanal HÄR.

Vi har nu äntligen kommit till någon form av nytt normalläge efter pandemin. När vi ser tillbaka på de två år som gått, hur väl tycker du Tempcon har klarat sig?
Vi har framför allt sett negativ påverkan för våra bolag som är beroende av kunder inom hotell och restaurang samt gränshandel, speciellt i perioder av ovisshet kring regelverk för öppettider för restauranger och även landsgränser. Det har varit svårt att planera verksamheten. Det har inneburit negativt ekonomisk påverkan för dessa bolag helt klart.

Men vi har många duktiga entreprenörer i våra bolag som är vana vid att ta snabba beslut och agera även i utmanande situationer. Flera nyckelpersoner har klivit fram och tagit ett stort ansvar, inte bara för sin egen verksamhet utan även för andras. Detta har stärkt hela Tempconfamiljen.

Även planerade effektiviseringar har blivit snabbare genomförda vilket naturligtvis också är positivt.

2021 var ett år där flera stora företagsförvärv genomfördes. Hur tycker du dessa har kommit in i Tempconfamiljen?
Väldigt bra tycker jag. Det är en process att anpassa sig till varandra. Vi har alla olika bakgrund och historia som ska fogas samman till en gemensam företagskultur. Det är inget som kommer av sig själv utan tar tid och man måste jobba aktivt med det. Vi blir bättre hela tiden och vi arbetar för närvarande med ett projekt som heter Tempcon Tillsammans för att skapa en större förståelse för varandra och uppnå ett bättre samarbete både inom bolagen men också mellan bolagen i koncernen. Tempcon Tillsammans handlar om att utveckla företagskulturen och etablera våra gemensamma värderingar i hela koncernen.

Under senvintern och våren har det skett en del förändringar kring dotterbolagen där några av dem har konsoliderats med andra dotterbolag. Vad var det som ledde fram till denna förändring?
Vi har sett att vi kan driva verksamheterna effektivare och mer lönsamt genom att några av de mindre bolagen kommer in i ett större sammanhang och slås ihop med några av de större bolagen. Så har skett i Ljungby, Linköping och i Göteborg med B Andersson. Effekterna av detta har varit mycket positiva. Det kan vi se redan nu.

När det nu gått en tid med de nya företagskonstellationerna, blev det som ni planerade?
Ja, det har gått väldigt bra. Jag är imponerad över det stora ansvar som flera av våra ledande medarbetare har tagit i denna strukturförändring. Vi har lyckats behålla de viktiga kunduppdragen men vi driver verksamheterna betydligt mer effektivt. Det innebär en kraftig lönsamhetsförbättring utan att det drabbar kunderna med prishöjningar.

Kring årsskiftet sa du att förvärvstakten skulle minska något i år jämfört med 2021 och att fler förvärv inom Sverige inte var troligt. Hur ser framtiden ut vad gäller fler förvärv för Tempcon?
Det kan bli mindre kompletteringsförvärv i Sverige också. Men övriga nordiska länder är såklart intressanta i nästa steg. För närvarande fokuserar vi dock på att konsolidera vår verksamhet i Sverige genom att arbeta med utveckling av organisation och processer.

Vad är planerna för koncernen kommande år?
Jag vill gärna påminna om att vi även växer organiskt och inte bara genom förvärv. Vi har varit väldigt framgångsrika på marknaden och lyckats växa både med befintliga men också med nya kunder. Det tycker jag borgar för en ljus framtid.

Med engagemang och trovärdighet kommer vi tillsammans att lyckas!