Offertförfrågan

Årets första sex månader

Koncernens vd, Christian Hallberg, sammanfattar halvåret som har gått och reflekterar kring framtiden efter de senaste veckornas förvärv av tre starka aktörer på den svenska marknaden.

Ja Christian, nu har vi levt med pandemin i över 500 dagar. Hur har den påverkat Tempcon och gör den det fortfarande?
Ja, den största påverkan har ju varit ovissheten, vilka effekter har pandemin på vår verksamhet. Och framför allt då de restriktioner som har införts. Hur länge varar de? Vad ska vi helt enkelt planera för? Det har varit svårt att veta hur mycket vi skulle dra ner och för den delen också hur mycket vi skulle öka nu när volymerna har gått upp igen. Det jag tycker vi blivit fantastiskt mycket bättre på under den här tiden är anpassningsförmågan. Att inte ta något för givet. Att snabbt kunna ställa om. Vi har också ökat de interna affärerna mellan bolagen under den här perioden. Detta har hjälpt oss att hantera de stora volymsvängningarna.

2020 var ju ett väldigt händelserikt år för Tempcon. Är det några speciella händelser du vill lyfta fram nu första halvåret 2021?
2021 började med att Abbekås Åkeri blev en del av Tempcon och sedan dess har man kommit mycket väl in i familjen. Vi ser redan nu stora fördelar i form av gemensamma affärer likväl som inom flera stödfunktioner såsom IT, personal och produktion. Där har vi dragit nytta av varandra på ett väldigt bra sätt. Under våren har vi startat upp flera nya kunduppdrag samtidigt som vi fick en väldigt stor volymökning hos befintliga kunder. Det har inneburit en extrem arbetsbelastning för flera av våra bolag. Många medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete. Det är ingen lätt uppgift när volymerna ökar med 25-30 procent samtidigt som det fortfarande bara finns samma kapacitet i fordon och personal på marknaden. Det är givetvis en mycket positiv utveckling som vi gläder oss åt även om det varit en stor utmaning på många håll. Jag är väldigt tacksam för allas insatser under våren.

Abbekås kom till familjen i början av året precis efter årsskiftet. Nu precis i början av sommaren har det gjorts ytterligare tre förvärv. Vill du berätta lite grann om dem?
De senaste förvärven kommer generera mycket för Tempcon i framtiden. Det första förvärvet, LinCargo, är ett mycket väl fungerande transportsystem med en komplett geografisk täckning när det gäller temperaturkontrollerade leveranser i hela Norrlandsregionen. Vi ser dessutom stora samordningsfördelar med vår nuvarande verksamhet i dotterbolaget Logex. Erling Andersson Åkeri sedan är ett mycket välrenommerat och framåtriktat företag som på ett utmärkt sätt kompletterar vår geografiska täckning i Sverige. EA har samma ursprung som flera av våra övriga dotterbolag. Ett stabilt familjeföretag som delar våra värderingar. Och det senaste förvärvet Widriksson Logistik, där får vi det, enligt mig i alla fall, bästa företaget i Sverige inom så kallade last mile-leveranser. Man har lång erfarenhet och dessutom djup kunskap inom IT-området med egenutvecklade systemlösningar. Widriksson ligger även i framkant inom hållbarhetsområdet och har högt uppsatta klimatmål. Detta stämmer ju också väldigt väl in med de ambitioner som vi har inom Tempcon.

Hur ser du på utvecklingen framåt den närmaste tiden?
Vår plan framåt är att vi ska fortsätta utveckla vår organisation både centralt och lokalt i bolagen. Vi ska dra nytta av den spetskompetens som finns hos våra medarbetare i både befintliga bolag och i de nya bolag som nu kommer till oss. Vi kan tillföra väldigt mycket kunskap och kompetens till varandra inom koncernen. Vi ska också utveckla vårt erbjudande till våra kunder, dels genom bättre geografisk spridning och dels genom nya typer av tjänster, t.ex. då inom last mile och inom IT-området.

Och hur ser du på Tempcons resa framåt i det lite längre perspektivet?
Vi ska bli ledande i Norden inom temperaturkontrollerad logistik. Inte bara när det gäller den geografiska täckningen utan också när det gäller erbjudandet av olika typer av logistiktjänster. Vi ska leverera till både butiker, lager, restauranger och även erbjuda hemleveranser och tempererade lagertjänster.

Efter en väldigt intensiv vår för oss i Tempconfamiljen så hoppas jag alla får tid till lite avkoppling i sommar. Trevlig sommar!

Se intervjun på vår YouTube-kanal: https://youtu.be/45OEQt3NYck