Offertförfrågan

Årets hållbarhetsrapport är publicerad

Hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2021 är nu publicerad. Rapporten är koncernens fjärde och vi kan även i år se tillbaka på ett utmanande år som en följd av bland annat pandemin och dess konsekvenser. Skenande bränslepriser, komponentbrist och försenade leveranser av nya fordon är några av dessa. Samtidigt har vi fortsatt att ta viktiga steg i vårt hållbarhetsarbete för att minska vår klimatpåverkan, stabilisera ekonomin och verka för att bli den bästa arbetsgivaren på marknaden.

För oss på Tempcon är det av största vikt att vi hela tiden utmanar oss själva och utvecklar våra affärsmodeller. Dels för att bidra till en hållbar framtid med minsta möjliga miljöpåverkan men också för att möta de krav och de förväntningar som våra kunder ställer på oss.

Under året har vi fortsatt arbetet med att få fler ellastbilar i drift samtidigt som andelen gasbilar inom koncernen ökar. Vi har också sett flera nya solpanelsanläggningar tas i drift på ett par av våra terminaler vilket innebär att produktionen av egen energi ökat. Det här är ett par exempel på större satsningar under året men mycket görs också i det dagliga arbetet. Något som är minst lika viktigt då vi alla måste bidra i det viktiga hållbarhetsarbetet.

I rapporten kan du bland mycket annat ta del av hur vår koncernchef Christian Hallberg summerar året och ser på framtiden likväl som vd:arna för respektive dotterbolag som ger sin syn på året som gått.

Du kan läsa vår hållbarhetsrapport här.