Offertförfrågan

B Andersson utvecklar terminalverksamheten

B Andersson & Co åkeri, Tempcon Groups stabila fäste i Göteborgsregionen och Nordentransportör, gör en kraftig nysatsning på sin terminalanläggning på Slakthusområdet, strategiskt placerad och lättåtkomlig från E45:an med närhet till övriga trafikflöden i Göteborgsområdet. B Andersson har funnits på terminalen i flera år men den har då mer varit ett komplement till verksamheten i Fiskhamnen. Med nysatsningen nu kommer den istället att bli navet i B Anderssons verksamhet med generösa och välanpassade ytor för hantering av såväl kylt som fryst och torrt gods. Hanteringen av blötfisk kommer dock som tidigare att utgå från Fiskhamnen.

– Vi har sett att vi har mycket att vinna på att skapa en tydligare struktur i våra flöden och satsningen på terminalen i Slakthusområdet är ett naturligt steg i detta, säger Patrik Theander, vd på B Andersson. Med den här satsningen får vi också en effektivare styrning av våra flöden som kommer våra kunder tillgodo genom ett än mer genomarbetat erbjudande.

För att utveckla strukturerna och hanteringen på terminalen har man anställt Hans-Erik Gagner som terminalansvarig. Gagner har i många år haft olika ledande roller inom Fiskhamnen och har nu ett övergripande ansvar för terminalen. Den kommer också vara bemannad större delen av dygnet för att bättre kunna styra upp och hantera det gods som passerar. Även ett par trafikledare kommer få sin fasta punkt i nyligen iordninggjorda kontor på terminalen.

Med satsningen på terminalen i Slakthusområdet följer också en snabbare utveckling av de digitala tjänster som B Andersson kan erbjuda sina kunder. EDI-kopplingar, POD:ar och tracking är idag en naturlig del av våra transportflöden och kommer så vara även för B Andersson i närtid.

– Jag skulle nog nästan vilja tala om ett B Andersson 2.0 nu, säger Jonathan Olsson, produktionschef på B Andersson. Vi har kommit långt i vår digitalisering men med dessa nya steg kommer vi påskynda den processen och frigöra tid för våra medarbetare då det manuella arbetet minskar. Tid som kan användas till att ge våra kunder en utökad service och fortsätta utveckla vår verksamhet.