Offertförfrågan

Bara förnybar el hos Syd Frys

Att vi behöver en hållbar lösning på våra energibehov för framtiden är väl känt och där kommer den förnybara energin vara en viktig del. Den stora fördelen med förnybar energi är att den har inga farliga restprodukter eller föroreningar och den bidrar inte heller till den globala uppvärmningen. Några som bestämt sig för att göra den omställningen redan idag är Tempcons dotterbolag Syd Frys i Mörarp. All el som företaget använder är förnybar i form av vind- och vattenkraft vilket deras leverantör säkerställer.

Men för att vi ska nå våra mål och skapa en framtid för oss alla räcker det inte bara med att använda förnybar energi. För oavsett hur mycket förnybar energi vi satsar på måste vi samtidigt minska vår energiförbrukning och använda energin smartare för att leva på ett hållbart sätt. Vi måste både som privatpersoner och i verksamheter energieffektivisera. Därför har Syd Frys under de senaste åren bytt ut all sin belysning till LED och för ett par år sedan investerade man i en ny kylanläggning för att minska sin energianvändning. Som ett led i detta för Syd Frys också diskussioner med fastighetsägaren om att satsa på solcellspaneler där takytorna skulle möjliggöra en av områdets större anläggningar vid full utbyggnad.

Men vad är då förnybar energi? Sol, vind, vatten och även biobränsle är exempel på förnybara källor. Sverige har goda förutsättningar för förnybar energiproduktion och många av våra vattendrag används redan idag till att skapa vattenkraft och en stor del av landets yta består av skog som kan förädlas till biobränslen. Pratar vi vind så kommer det alltid att blåsa – mer eller mindre – vilket skapar goda möjligheter för vindkraft. Vi får heller inte glömma solen som förser jorden med extremt mycket energi. Den mängd energi som når jorden varje dag i form av solljus motsvarar omkring 15 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Om vi kunde tillvarata bara en bråkdel av solenergin och omvandla den till el skulle många av planetens energiproblem lösas. Till exempel tar ett vanligt villatak i Sverige emot cirka fem gånger mer solinstrålning än vad huset gör av med i energi varje år. Det finns möjligheter att nyttja solens energi mer. Tekniken går snabbt framåt och solenergi väntas därför av många att spela en avgörande roll i det framtida energilandskapet.