Offertförfrågan

Barn är mjuka, bilar är hårda

Det var en av Trafiksäkerhetsverkets första stora kampanjer för barns säkerhet i trafiken i början av 80-talet. Frågan är minst lika aktuell idag. Tempcons dotterbolag Abbekås åkeri var för ett par veckor sedan ute på en av skolorna i närområdet för att prata trafiksäkerhet med Volvo Lastvagnars material Stanna Titta Vinka som grund. Ett initiativ som var mycket uppskattat av alla inblandade.

Med utbildningen Stanna Titta Vinka vill man ge barnen möjlighet att bättre förstå hur man beter sig på ett säkert sätt i trafiken. Utbildningen fokuserar på hur betydelsefullt det är för barnen att vara uppmärksamma och etablera ögonkontakt med föraren, direkt eller via backspeglarna. Barnen får bland annat lära sig att stanna upp, titta sig omkring och göra föraren medveten om deras närvaro genom att vinka innan de korsar en gata.

Förutom trafiksäkerhetsaspekten är det här också ett bra tillfälle att komma ut och träffa nya generationer och skapa intresse för transportnäringen och chaufförsyrket.

Läs mer om Stanna Titta Vinka här.