Offertförfrågan

Bättre kyla för miljön

Sydfrys är Tempcon Groups största aktör vad gäller lagring och hantering av frysta produkter. Bolaget har sitt huvudkontor i Hyllinge där också den största frysanläggningen finns. Därutöver förfogar man även över anläggningar i Mörarp och Kyrkheddinge. Som en del i Tempcons övergripande miljöarbete kommer Sydfrys under de närmaste dagarna implementera den sista delen av ett nytt kylsystem i Hyllinge. Det är fyllt med det ammoniakbaserade köldmediumet NH3. Detta är både driftsäkrare, miljövänligare och energieffektivare än tidigare medium. Enligt branschen kan man spara så mycket som upp till 20 % på sin energiförbrukning genom byte till NH3. Fördelen med ammoniak som köldmedium är också att det redan finns naturligt i naturen samtidigt som det inte påverkar ozonlagret som många äldre köldmedier gjorde. Ytterligare en fördel med ammoniak är att kyleffekten blir ännu bättre. Det vill säga att man kan nå ännu lägre temperaturer i sina anläggningar om man vill.

Med detta byte till NH3 är nu hela vår kylanläggning i Hyllinge rustad för framtiden, säger Fia Andersson, vd på Sydfrys. För oss är det en mycket viktig del i vårt arbete att alltid söka lösningar som minskar vårt klimatavtryck.

Tempcon Group har högt ställda miljökrav på sin verksamhet och fokus ligger på att erbjuda tjänster till marknaden så att negativ miljöpåverkan begränsas så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. En viktig del i detta är också att hantera de restprodukter som bildas. Det gamla köldmediumet i Hyllinge skickas därför naturligtvis iväg för destruktion.