Offertförfrågan

Chaufförens dag

Ett stort TACK vill vi idag rikta till alla chaufförer på er dag. Ett tack till alla killar och tjejer, män och kvinnor som håller Sverige igång. Idag på chaufförens dag vill vi fira alla professionella yrkeskvinnor och yrkesmän som vecka ut och vecka in ser till att vi har mat och andra produkter på butikernas hyllor och så att industrin inte står utan sina råvaror. En yrkesgrupp som oavsett väder och väglag alltid löser sina uppgifter 24 timmar och dygnet, 365 dagar om året. Tack för det fantastiska jobb ni gör tillsammans med era kollegor på kontor och terminaler runt om i Sverige. Utan ert arbete hade Sverige stått still.