Offertförfrågan

Christian Hallberg summerar halvåret som gått

Under det första halvåret 2020 har Tempconkoncernen tagit flera stora steg mot vårt mål att bli det ledande företaget inom temperaturkontrollerad logistik i Norden. Steg som krävt mycket arbete och fokus på rätt saker samtidigt som vi hälsat ytterligare bolag välkomna till familjen. Allt detta under en tid som vi och omvärlden kraftigt påverkats av coronapandemin.

Under perioden har vi utvecklat verksamheten och våra erbjudanden till marknaden på en rad områden. Vi har bland annat etablerat en tydlig kommunikation både internt i koncernen såväl som externt där vi genom bland annat digital marknadsföring bidrar till att skapa värden för varumärket Tempcon. På trafikområdet har vi organiserat om delar av vår fjärrtrafik så vi på ett bättre sätt optimerar de resurser vi förfogar över. Samtidigt har vi med framgång startat upp last mile-transporter på flera håll i landet.

Förvärven av B Andersson & Co åkeri samt Fiskhamnens åkeri har inte bara gett oss en ny, stark närvaro i Göteborgsområdet utan innebär också att vi idag är ledande inom transporter av färsk fisk i Norden. Vårt senaste förvärv av Berneco Transport, ger oss nya möjligheter i utrikestrafik och skapar förutsättningar för att verka i hela logistikkedjan, från producent till konsument.

Förutom att hantera de utmaningar vi ställts inför i spåren av pandemin har vi genom ett intensivt arbete i dotterbolagen genererat en lönsamhetsförbättring under senare delen av våren. Den skapar en bra bas för vår fortsatta utveckling av ett attraktivt och hållbart erbjudande till marknaden. Vår målsättning är fortsatt att växa såväl organiskt som med nya kunduppdrag. Något vi når bland annat genom medarbetarnas fortsatta engagemang.

Samtidigt som det senaste halvåret varit framgångsrikt i många avseenden har vi fortfarande flera utmaningar framför oss. Kostnadskontroll och lönsamhetsfokus är och kommer alltid vara prioriterat. En fortsatt minskad klimatpåverkan är en nyckelfaktor för framtida affärer då vi ser att kravet från våra kunder i dessa frågor ständigt ökar. Detta är stora utmaningar men det är också den enda vägen till framgång. Med engagemang och trovärdighet kommer vi tillsammans att lyckas.

Christian Hallberg