Offertförfrågan

Det nya normala

Man hör många gånger i spåren av pandemin att ”Tänk om det kunde gå tillbaka och bli normalt igen”. Samtidigt är vi många som är övertygade om att det som var normalt igår inte kommer vara normalt imorgon. 2010 släppte författaren och entreprenören Peter Hinssen boken Det nya normala. I den argumenterar han för att uppkoppling till Internet är lika självklart och behövligt som vatten i kranen och elektricitet i vägguttaget. Att digitaliseringen kommer förändra samhället och affärsvillkoren samtidigt som det anpassar dig till att vara digital och flexibel. Alternativet är att du blir irrelevant.

Förändringstrycket under pandemin har varit starkt och digitaliseringen har accelererat. Förändringar som spåddes ta flera år blev nu verklighet på bara några månader. Många människor har förlorat jobbet samtidigt som många branscher har ett skriande behov av arbetskraft och kompetens. Och risken för att det kommer bli ännu värre är stor. Inte minst för logistikbranschen som i den globala undersökningen Talent Shortage, producerad av Manpower Group, hamnar överst på listan av branscher som lider av kompetensbrist. Att chaufförsbristen är stor och ett problem är väl känt för alla i branschen men med de nya teknikutmaningarna och ett mer fokuserat arbete mot hållbarhetsfrågorna konkurrerar man idag om andra kompetenser inom digital teknik, automatisering, artificiell intelligens, hållbarhet, analys och kundnöjdhet.

För att stå sig i konkurrensen om kompetensen måste vi som arbetsgivare upplevas som en attraktiv sådan. Detta kan vi göra genom att exempelvis prioritera hälsa, välmående och flexibilitet som möjliggör en balans i livet utifrån de krav som nya generationer bär med sig in i arbetslivet såväl som för att bibehålla den kompetens som redan finns inom bolagen. I en nyligen presenterad undersökning från Benify svarar hela 81 procent av de som arbetat hemifrån under pandemin att de vill ha denna möjlighet även fortsättningsvis. Något som bekräftas av flertalet andra studier. Anledningen är troligtvis att livspusslet blir lättare att lägga och man upplever sig få en högre livskvalitet samtidigt som man är effektiv i sin yrkesroll och levererar.

En rapport från det globala bolaget Gartner talar om att vi befinner oss i en hybridrevolution. Ett arbetsliv där man arbetar såväl i team som enskilt, där vi är på plats och på distans. De beskriver det som ett unikt tillfälle att gå från ett kontorscentrerat till ett människocentrerat arbetssätt. De ser det som en möjlighet att göra om och göra rätt. Viktigt att komma ihåg dock är att det inte går att köra på som vanligt fast i någon form av hybridlösning. Det nya arbetslivet kommer ställa nya och andra krav på framtidens ledare som ska kunna hantera och stötta medarbetare i samtliga arbetssätt i en flexibel arbetsmiljö.

För den som tycker det var bättre förr kommer ännu fler tunga besked. Livet före pandemin kommer aldrig att komma tillbaka igen. Att hålla fast vid gamla beteenden är alltmer en ohållbar strategi. I augusti förra året släppte FN sin senaste klimatrapport och budskapet är tydligt, läget för klimatet är akut. Nu krävs det omedelbara förändringar för att vända utvecklingen och alla måste bidra. För oss på Tempcon har hållbarhetsfrågorna alltid varit prioriterade precis som hos många kollegor i branschen. Just nu pågår mängder med initiativ med biobränslen, eldrift och bränsleceller för att kunna frakta godset på ett mer hållbart sätt. En resa som bara precis har börjat och där vi ser att den digitala världen är en viktig faktor till en mer hållbar verklig värld.