Offertförfrågan

Dubblering av antalet fordon på kort tid

Många gamla sanningar har förändrats under det senaste året där inte minst den digitala utvecklingen har tagit stora steg framåt i en takt som många av oss inte såg för ett drygt år sedan. Något som också kraftigt ökat under pandemiåret är hemleveranser i allmänhet och inte då minst hemleveranser av mat och dryck. Leveranserna av matkassar, både de som handlas direkt från butik och de som kommer färdigförpackade med tillhörande recept, har ökat dramatiskt det senaste året.

Enligt Sveriges Dagligvaruhandels dagligvaruindex ökade försäljningen i matbutikerna under tredje kvartalet 2020 med 5,8 procent samtidigt som e-handeln ökade i snitt med hela 101 procent. Såväl ICA som Axfood till och med överträffade den tillväxten med 120 respektive 124 procents e-handelstillväxt.

Några som märkt av ökningen, och som snabbt anpassat sig för att kunna leverera resurser till marknaden för den här typen av transporter, är Tempcon Stockholm. De har under det senaste halvåret ökat sin distribution av matkassar med närmare 200 procent sett till antalet nyttjade fordon. En dubblering från fyra till åtta fordon inom loppet av några veckor. Och trenden håller i sig. Alla tecken tyder på ett fortsatt stort intresse för hemleveranser och där är vi på Tempcon Group en stark extern aktör som fortsätter leverera kvalitet.