Offertförfrågan

E-charge – framtidens transportlösning

Tempcon Group och dess dotterbolag Tommy Nordbergh Åkeri satsar nu stort på elektrifiering av de tunga vägtransporterna tillsammans med andra ledande industriföretag och staten i projektet E-charge. Här vill man skapa förutsättningar för att utveckla batterielektriska lastbilar som klarar av de riktigt långväga transporterna som omfattar körsträckor längre än 50 mil.

– För några år sedan pratade vi om att elektrifieringen skulle fungera för lätt distributionstrafik men idag tittar vi på de riktigt tunga transporterna över långa sträckor, säger Claes Ekström, fordonschef på Tempcon Group. Det visar på hur snabbt utvecklingen går och att vi kommer finna lösningar för framtida, hållbara transporter.

Hållbarhet och miljö är en av Tempcons viktigaste strategiska frågor och att elektrifiera hela transportkedjan är ett viktigt steg i omställningen till fossilfria transporter. Förnybara bränslen, som biodiesel och biogas, har hittills varit de enda fossilfria alternativen för tyngre lastbilstransporter som kör längre sträckor men med projektet E-charge tar vi ytterligare stora steg mot framtidens transportlösningar.

I projektet ska Tommy Nordbergh Åkeri testa fordon för tunga transporter mellan Skåne och Stockholm. Just nu pågår mycket planering och diskussioner kring laddinfrastruktur, gränsdragningar och optimering av flöden. Enligt planen ska transporterna vara igång senast 2025.

– Ska vi nå målet att minska våra koldioxidutsläpp är elektrifieringen av fordonsparken i Sverige ett viktigt steg, säger Claes Ekström. Elektrifieringen kommer vara avgörande i närtid för om vi lyckas med omställningen till fossilfrihet då eldrivna fordon skapar möjligheter för helt utsläppsfria transporter.