Offertförfrågan

EA Åkeri i Skara certifierat enligt Fair Transport

Ytterligare ett av Tempcons dotterbolag är nu certifierat enligt Fair Transport. Det är Erling Andersson Åkeri med huvudkontor i Skara och trafik över hela södra och mellersta Sverige samt även norrut. Stefan Ohlmander, vd på EA Åkeri, säger att vi är stola över att ha klarat vår certifiering av Fair Transport, transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Som certifierade visar vi att EA är en seriös aktör på marknaden som tar ett stort ansvar. Det kommer att stärka både vårt varumärke och vår konkurrenskraft.

Fair Transport är förknippat med kvalitet, höga miljökrav och att man är en juste arbetsgivare. Den som genomfört det omfattande arbetet inför certifieringen är Emma Sandberg. Till vardags arbetar hon med företagets ledningssystem samt uppföljning av kör- och vilotider.

I och med att ni är certifierade sedan tidigare för fyra ISO-standarder, 9001 (kvalitet), 14001 (miljö), 22000 (livsmedelssäkerhet) och 39001 (trafiksäkerhet), har det underlättat arbetet inför certifieringen för Fair Transport?

– Visst har jag haft stor nytta av att ha den dokumentation som vi har tack vare ISO-certifieringarna men det har ändå varit ett omfattande arbete att få ihop allt för Fair Transport, berättar Emma. Det är mycket material som måste tas fram och anpassas till Fair Transport och det gäller att ha koll på allt.

Vilken har varit den största utmaningen med jobbet?

– Hela arbetet i sig egentligen, tycker Emma. Det är ett omfattande arbete som tar mycket tid samtidigt som det har varit ett jättekul projekt.

Vilka är fördelarna med att certifiera sig enligt Fair Transport tycker du?

– Jag är övertygad om att vi ökar vår konkurrenskraft, säger Emma. Att vi är en seriös aktör på marknaden och att vi genom det attraherar nya medarbetare och kunder.

Fair Transport grundades av Sveriges Åkeriföretag 2012. Vid lanseringen ett par år senare var Fair Transport ett ställningstagande för att lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Under åren har Fair Transport utvecklats och under 2021 blev Fair Transport en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. En hållbarhetscertifiering som möjliggör att transportör och transportköpare gemensamt kan gå mot de högt uppsatta miljö- och klimatmålen, nå sund konkurrens på lika villkor och närma oss nollvisionen i trafiken. Certifieringen granskas varje år av extern tredje part för att säkerställa de högt ställda kraven.

Här kan du läsa mer om Fair Transport.