Offertförfrågan

Ellastbilen en del av framtidens fordonsflotta

För en månad sedan, i slutet av oktober, startade Tempcon Groups dotterbolag Tommy Nordbergh åkeri trafik med en av de första tunga ellastbilarna i Sverige i daglig drift. För Tempconkoncernen är frågorna om hållbarhet av högsta prioritet. Vi vill erbjuda marknaden transporter och logistiklösningar med minsta möjliga miljöpåverkan. Att då kunna erbjuda en helt elektrifierad transportlösning känns som ett naturligt steg för oss mot framtiden.

Utvecklingen av de tunga ellastbilarna har under de senaste åren tagit ordentlig fart. I en studie vid Göteborgs Universitet, Review of road hauliers´ measures for increasing transport efficiency and sustainability in urban freight distribution, visar forskaren Catrin Lammgård och hennes kollegor att ökningen av lätta transportfordon som drivs av el under perioden 2002 – 2011 har ökat med 924 %. Och den lär knappast ha minskat fram till nu. Kommer vi under de närmaste åren se en liknande utveckling även inom den tunga sidan?

Intresset för ellastbilar har under de senaste åren ökat kraftigt då räckvidderna nu börjar komma upp emot 300 km på en laddning. Volvo har sedan 2010 haft elektriska bussar i drift. Sedan några år tillbaka har man testat sina tunga ellastbilar och från 2019 erbjöds två modeller för stadsdistribution. Från och med 2021 erbjuds ett utökat produktsortimentet även för regionala transporter och volymproduktionen av dessa startar 2022.  Det är heller inte många månader sedan som även Scania lanserade sin första helt elektriska lastbil. Vi ser också nya leverantörer av elektrifierade lastbilar som i framtiden kommer bredda marknaden av dessa fordon.

De flesta ellastbilarna som produceras idag är byggda för lokala och regionala transporter med tågvikter upp mot 44 ton. De kommer vara en viktig del för transportbranschen att nå de ambitiösa hållbarhetsmål som är satta genom bland annat Parisavtalet. Ska man kunna ta ytterligare steg för att nyttjandet av elfordon ska öka och även få ett genomslag på fjärrtransporterna behöver dock batterikapaciteten och laddningsmöjligheterna utvecklas än mer. Beträffande laddningsstationer meddelade regeringen så sent som den 15 oktober att man satsar över 1 miljard kronor över två år för att utveckla laddinfrastrukturen. Samtidigt är tillverkarna övertygade om att eldrivna fordon för krävande och tunga fjärrtransporter kommer lanseras under det här decenniet.