Offertförfrågan

EU-dom straffar svenska åkerier och miljön

I omställningen till en transportnäring med mindre utsläpp har gas som alternativ drivkälla varit en viktig del för oss på Tempcon och många andra i branschen. Genom gasen har vi snabbt kunnat minska våra utsläpp och ta oss mot målet 2030 om en kraftig minskning av utsläppen. En ny EU-dom som i veckan vann laga kraft kastar oss nu flera år tillbaka i utvecklingen då skattebefrielsen för biogas slopas.

Domen innebär att Svenska biogasbolag kommer att få betala miljoner i högre skatt. Något som kommer drabba svenska åkerier med kraftigt ökade kostnader vilket slår hårt mot en redan tufft ansatt bransch. Många pratar om ökningar med upp till 10 kronor per mil eller mer.

Orsaken är det tyska företaget Landwärme som anser att stödet i form av skattebefrielse är en överkompensation som leder till en snedvridning på marknaden och påverkar konkurrensen. Landwärme överklagade därför beslutet och EU-domstolen dömde till Landwärmes fördel.

EU-kommissionen ville att Landwärmes talan skulle ogillas. Även den svenska regeringen intervenerade. Men när domen föll den 21 december i fjol gav domstolen företaget rätt i form av att man ansåg att EU-kommissionen inte utrett stödets konsekvenser tillräckligt noga. Kommissionen borde ha inlett ett så kallat granskningsförfarande, ett slags remissrunda, för att kunna fatta beslutet. Regeringen tolkar domen som en processuell kritik snarare än en kritik mot själva skattebefrielsen. Regeringen valde dock att inte överklaga domen – vilket möts av kraftig kritik, bland annat från Transportföretagen.

– Ett överklagande av antingen EU-kommissionen eller Sverige hade gett oss en förlängd tid, då hade man kunnat arbeta fram den här fördjupade granskningen under tiden, anser Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Foed Meliane, vd på Tempcons dotterbolag Widriksson Logistik, menar att detta kommer få ödesdigra konsekvenser för många åkerier.

– Tittar man på situationen vi befinner oss i nu; en inflationstakt på 10 procent, löneökningar som vi estimerar landar på 4-5 procent, och så nu den här biogassmällen på 10 kronor mer per mil så blir det här otroligt tungt. Jag har aldrig varit med om något liknande i mina 20 år i branschen.

Och som extra salt i såren tittar nu Skatteverket på om de företag som har fått skattebefrielser sedan 2020 då den infördes, eventuellt ska bli återbetalningsskyldiga för det stöd om tre miljarder kronor som har betalats ut.

– Det här är ett historiskt läge men vi vet helt enkelt inte ännu hur vi ska göra, eftersom vi aldrig varit med om något liknande förut, säger Titti Campalto, tillförordnad enhetschef vid punktskatteenheten på Skatteverket. Vi försöker förstå om domen innebär att Skatteverket måste återkräva de belopp som betalats ut sedan 2020.

Istället för att överklaga domen och ge alla inblandade parter en längre tidsfrist har regeringen skickat ett brev till EU-kommissionen undertecknat av finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch för att understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen. Svantesson säger i en kommentar tidigare i veckan att regeringen kommer att

– arbeta aktivt med EU-kommissionen för att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt.

Hur lång tid det kan ta är dock oklart.