Offertförfrågan

Fler hushållsnära transporter

Sedan februari månad har Tempcon Stockholm kört transporter av matkassar till privatpersoner. Verksamheten har fungerat bra och marknaden har sett oss som ett trovärdigt alternativ även inom detta segment. Nu följer ytterligare två av Tempconkoncernens dotterbolag efter. Det är PG Lots i Linköping och Tommy Nordbergh åkeri i Hjärnarp.

Båda bolagen startar upp med två fordon var som kommer gå fem respektive sju dagar i veckan. Då flertalet av transporterna utförs på kvällstid kan bilarna användas till annan verksamhet övrig tid på dygnet.

Intresset för att få hem sin matkasse till dörren har succesivt ökat under de senaste åren. Med coronapandemin har efterfrågan så gott som exploderat. Även antalet företag som erbjuder matkassar har ökat kraftigt de senaste åren från ett par tidiga aktörer till ett drygt femtiotal idag.