Offertförfrågan

Fler samarbeten för Tommy Nordbergh Åkeri kring fossilfria kundleveranser

Målet med en fossilfri fordonsflotta kommer kräva stora insatser från alla aktörer på marknaden. Såväl transportörer som grossister, tillverkare och kunder måste utifrån sitt ansvarsområde bidra till att nå målet. Många gånger finner man de mest effektiva lösningarna när man tillsammans kan anpassa sin verksamhet för att optimera den utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det kan handla om allt från fyllnadsgrader till last- och lossningstider.

Arbetet med dessa frågor är prioriterade för oss på Tempcon och våra dotterbolag och vi gläds därför åt att Tommy Nordbergh Åkeri sedan en tid tillbaka har fördjupat sitt samarbete med Findus för att hjälpa dem minska sina utsläpp.

Findus genomför årligen ca 4 000 kundleveranser i Sverige och nu är 100 procent av dessa fossilfria. Samtliga kundleveranser kommer att ske med lastbilar drivna av förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel, hydrerad vegetabilisk olja (HVO). Som en del i arbetet har Findus gått med i Fossilfritt Sveriges Transportutmaning. Målet där är att alla inrikestransporter ska vara fossilfria senast år 2030.

– Genom att enbart köra fossilfria kundleveranser minskar våra utsläpp med 84 procent, säger Louise Sjögren, Head of Supply på Findus Sverige. Satsningen är en del av Findus långsiktiga strategi för en hållbar framtid för miljö och människa, lokalt och globalt. Det gäller hela vår produktionskedja, inklusive val av transporter. Tommy Nordbergh åkeri står för leveranssäkerhet, kundtillgänglighet och smarta logistiklösningar vilket vi på Findus värdesätter.

– Vi på Tommy Nordbergh Åkeri är glada att vi kan hjälpa Findus ta ett stort kliv framåt mot helt fossilfria inrikestransporter säger Jonas Råstedt, VD på Tommy Nordbergh Åkeri. Vårt och koncernens arbete med att nå målsättningen att få en helt fossilfri fordonsflotta med Parisavtalet i tankarna kommer fortgå och intensifieras under 2021.

– Genom att anta Transportutmaningen vill vi på Findus bevisa för andra och för oss själva att det går att ställa om till fossilfria transporter i Sverige, säger Anna Jarleman, nordisk hållbarhetschef på Findus. Vi arbetar brett för att bidra till omställningen, där fossilfria kundleveranser i Sverige är ett av våra strategiska val.