Offertförfrågan

Fler tjejer i transportbranschen

Allt fler tjejer väljer att utbilda sig inom transportbranschen och då främst inom chaufförsyrket. Det visar en ny sammanställning från TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, som presenterades i veckan. På vissa skolor är det så många som tre av fyra elever som är tjejer och snittet har under de senaste sju åren i stort sett dubblerats till dagens dryga 33 procent.

Behovet av nya chaufförer har under många år varit stort och det är få som ser någon positiv förändring kring detta i närtid. Det är därför glädjande att antalet förstahandssökande till gymnasiets Fordons- och transportprogram kraftigt ökade 2018 och sedan legat kvar på den höga nivån även om antalet sökande detta läsår var något lägre än föregående års toppnotering på 4 811 personer.

Varför söker då fler tjejer till Transportprogrammet nu än tidigare? Det är svårt att veta exakt vad som hänt säger bland andra Stefan Mohlén, programansvarig på Bessemerskolan i Sandviken. En förklaring kan vara att branschen blivit bättre på att synas och lyfta fram yrkets fördelar. Som en del i detta har det kommit flera populära tv-program där man ser kvinnliga chaufförer som positiva förebilder i alla möjliga typer av transporter. Det blir på det sättet tydligt att yrket passar alla. Något som också avspeglar sig i sociala medier där andelen kvinnliga förebilder inom chaufförsyrket också ökat kraftigt under senare år.

Några kortfakta från TYA:s Skolledarrapport Transportprogrammet 2021/2022;
Antalet antagna tjejer är 700 stycken vilket motsvarar 33,1 %.
80,5 % av eleverna har jobb direkt efter avslutad utbildning. Högst är andelen i Västerbotten (98,8 %) och Norrbotten (98,7 %).
83,4 % lämnar årskurs 3 med en fullständig examen.
74,1 % av eleverna har under utbildningen klarat av såväl YKB som C- och E-behörighet. Andelen med bara C-behörighet är drygt 9 %.