Offertförfrågan

Förändrade förutsättningar

Vi har nu i Sverige under flera veckor levt med coronaviruset Covid-19 nära inpå oss och det har förändrat vardagen för många på ett drastiskt sätt. Stora delar av samhället har stängts ner och många människor arbetar hemifrån. Samtidigt är det stora personalgrupper som inte kan arbeta hemifrån. Vård, service, omsorg, handel och transporter är några av dessa. En stor del av personalen i våra dotterbolag kan inte arbeta hemifrån. De måste ta sig till jobbet för att kunna fortsätta se till att matvaror sprids över landet, att livsmedelsbutikernas lager fylls på så vi alla kan känna oss trygga i att det finns mat i våra butiker och varor för att plocka matkassar. Matkassar som sedan ska transporteras vidare hem till dörren hos den som beställt. I alla dessa led finns bolagen inom Tempconkoncernen med som trovärdiga leverantörer tack vare engagerade medarbetare.

Under den första tiden av coronapandemins utbrott i Sverige märkte vi en kraftig ökning av våra transporter, framförallt på dagligvarusidan. Ännu större var förändringen, fast negativt, på den så kallade HORECA-sidan, d.v.s hotell, restaurang och catering. Här har vissa flöden minskat med så mycket som drygt 80 %. Ytterligare en negativ effekt kom när gränsen mot Norge stängdes och gränshandeln i praktiken dog. Normalt sett sker stora svängningar i volymer över längre tid eller kopplat till olika högtider. Nu skedde det under loppet av några dagar. Hur hanterar man så kraftiga och snabba förändringar i en verksamhet som vår?

All verksamhet förändras över tid. Även om vissa grundfundament lever kvar. För Tempconbolagens del är det processer, innehåll, marknader och liknande som förändras. En levande och dynamisk verksamhet kräver ständiga förändringar och anpassningar av verksamheten för att möta marknadens krav. När nu ett, för de flesta, okänt virus kommer in som en faktor i utvecklingen omkullkastas många gamla sanningar. Det som sågs som självklarheter ena veckan kanske inte ens existerar veckan därpå. Vikten av att i ett sådant läge snabbt och flexibelt kunna anpassa sin verksamhet kan inte underskattas. Det handlar rent av om en överlevnadsfaktor.

Anpassningarna handlar om att flytta resurser till ställen där de bäst behövs. Att anpassa personalstyrkan på ett sätt som tar hänsyn till företagets bästa i samklang med medarbetarnas behov utifrån de möjligheter som ges. Att söka nya affärer när de gamla stannar av eller försvinner. Och det måste gå snabbt. För att lyckas med detta krävs kreativitet, handlingskraft och en nära relation till kunden. För det är tillsammans med våra kunder som vi utvecklar nya lösningar.

Verksamheter som överlevt över tid har ständigt lyckats anpassa sig till nya förutsättningar. För en entreprenörsdriven organisation är den förmågan inget nytt. Genom erfarenhet och kreativitet har vi snabbt försökt anpassa oss till den för alla ovanliga situationen vi befinner oss i. Kommunikationen mellan bolagen är en nyckel till framgång under normala förhållanden och i en situation som nu av avgörande betydelse. Regelbundna avstämningar där man tillsammans går igenom godsflöden och resurser för att optimera verksamheten utifrån dagsläget är en viktig pusselbit.

Det enda vi kan vara säkra på just nu är att vi inte vet när vi kommer kunna gå tillbaka till något som påminner om ett normalläge. Det börjar komma signaler om lättnader på karantänsregler från olika håll men vi har fortfarande mycket lång tid kvar innan faran för virusspridning är på en så låg nivå att folk kan börja röra på sig igen. Och hur lång tid det därefter kommer ta innan vi fått fart på ekonomin igen är ännu osäkrare. Troligtvis kommer vi i framtiden prata om ett före och ett efter coronapandemin. För oss inom Tempconfamiljen handlar det både före, under och efter om att säkerställa en god distribution av varor i Sverige.

Christian Hallberg
Koncernchef, Tempcon Group