Offertförfrågan

Försöksverksamhet för tyngre fordon på B-körkort

Hösten 2021 skrev Transportstyrelsen i sin rapport TGS 2020-11409 att man var negativt inställda till att tillåta EU:s direktiv 2018/645 även i Sverige. Direktivet ger medlemsländer möjlighet att införa ett undantag som tillåter förare med B-körkort att köra lätta lastbilar på upp till 4 250 kg. förutsatt att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har nu gett Transportstyrelsen i uppdrag att utforma en försöksverksamhet där det blir möjligt att ansöka om att få köra tyngre lastbilar på B-körkort.

Det finns runt 600 000 lätta lastbilar på våra svenska vägar. Beskedet från regeringen var efterlängtat från branschen och är viktigt för den gröna omställningen till elfordon. Batterier väger mycket och tar en större del av lastkapaciteten än traditionella bränsledrivna fordon. Det krävs då fler fordon för att transportera samma mängd gods, eller så behöver man investera i tyngre lastbilar vilket kräver C-körkort samtidigt som det idag råder akut brist på förare för tunga fordon.

– Regeringen har stor förståelse för att tyngden på vissa fordon kan vara ett hinder för en snabb grön omställning av transportbranschen säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande. Med detta beslut underlättar vi elektrifieringen eftersom fler förare kommer att kunna köra tyngre elfordon.

– Vi välkomnar beskedet från infrastrukturministern, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. Förslaget är inte minst viktigt för den gröna omställningen inom transportsektorn. Nu väntar vi med spänning på att regeringen ska fortsätta underlätta för densamma. Här kommer en utbyggd laddinfrastruktur vara en mycket viktig del.

Parallellt pågår inom EU en revidering av körkortsdirektivet där EU-kommissionen föreslagit att förare som haft B-körkort i två år ska få framföra ett fordon upp till 4,25 ton istället för dagens 3,5 ton. Direktivet väntas dock dröja innan det träder i kraft.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 8 mars 2024.