Offertförfrågan

Framgångsrik ISO-revision på Tempcon Group

Tempcon-koncernen har återigen framgångsrikt genomgått en omfattande ISO-revision. Revisionen, som utfördes av Svensk Certifiering Norden AB, resulterade i rekordlågt antal anmärkningar för samtliga reviderade bolag och standarder, en halvering jämfört med tidigare år. 

Resultatet bekräftar Tempcon-familjens starka engagemang för kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och livsmedelssäkerhet. Att vi har halverat antalet anmärkningar visar att vi ständigt arbetar med att förbättra våra rutiner och processer. 

Tempcon-koncernen är certifierad mot ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), trafiksäkerhet (ISO 39001) och livsmedelssäkerhet (ISO 22 000). Dessa certifieringar säkerställer att Tempcon levererar tjänster av högsta kvalitet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 

– Våra certifieringar är en viktig del av vår affärsstrategi och ger oss en konkurrensfördel på marknaden, säger Tobias Lundberg, ansvarig för Ledningssystem inom Tempcon-koncernen. De visar våra kunder att vi tar vårt ansvar på allvar och att vi ständigt strävar efter att bli bättre. 

Tobias passar också på att tacka alla medarbetare som har varit involverade i revisionsarbetet för deras hårda arbete och engagemang: 

– Utan Tempcon-medarbetarnas engagemang hade detta inte varit möjligt, säger Tobias Lundberg.  

Tempcon är fast besluten att fortsätta förbättra sina rutiner och processer och att behålla sin position som branschledande inom temperaturkontrollerad logistik. 

Se alla våra ISO-certifikat här.