Offertförfrågan

Från 100 till nästan 0 på två dagar

Coronapandemin har inneburit och innebär fortfarande stora utmaningar för många branscher och företag. När den norska regeringen beslutade att stänga gränsen mot Sverige drabbades gränshandeln mycket hårt. Inom loppet av några dagar hade de flesta kunderna försvunnit. Med handel följer också transporter så i kölvattnet av en död gränshandel påverkades naturligtvis även de som transporterar varorna till butik stort.

Ett av dessa bolag är Tempcon Groups dotterbolag PL Fraktservice med säte i Uddevalla. Efter beskedet om en stängd gräns minskade volymerna mot gränshandeln med upp till 90 % när det var som värst. Och det gick fort. På bara några dagar hade stabila flöden i stort sett utraderats.

För att möta upp denna kraftiga och snabba förändring krävdes extraordinära insatser. Bland annat var man snabbt ute och sökte nya transportflöden som man också fick. En tidig och tät dialog med kunderna innebar också att man kunde optimera vissa andra flöden tillsammans med kunderna för att använda befintliga resurser på bästa sätt. Korttidspermitteringar, tillfälliga avställningar av fordon och liknande åtgärder var naturligtvis också en del i den verktygslåda man fick använda.

Peter Lengrell, vd på PL Fraktservice, säger att den största utmaningen under pandemin har varit schemaläggningen. Exempelvis den semesterplanering man gör i april, maj var i år omöjlig att genomföra. Dels för att man inte kunde ta in semestervikarier då man hade permitterad personal, dels för att osäkerheten kring vilka volymer som skulle transporteras var enorm. Schemaläggningen har varit en utmaning dag för dag, vecka för vecka. Utan personalens engagemang både på kontoret och bland chaufförerna hade vi aldrig klarat ut den här våren och sommaren fortsätter Lengrell. Den lojalitet man visat mot företaget med en positiv attityd och inställning till att lösa detta tillsammans har varit stor. Genom att vara snabbfotade och arbeta med frågorna varje timma har vi visat våra kunder att vi har en hög trovärdighet i vår leverans till marknaden.

Ett litet ljus i coronatunneln har nu tänts i och med att gränsen mot Värmland återigen har öppnat och gränshandeln börjar återgå till det normala. Nu väntar vi bara på att även gränsen mot Strömstad och Bohuslän också öppnas upp.